Etsi

Jätehuolto yrityksissä

Yritykset vastaavat lähtökohtaisesti itse jätehuoltonsa järjestämisestä tekemällä suoria sopimuksia jätehuoltopalveluja tarjoavan yksityisen yrityksen kanssa. Jätehuoltosopimuksella elinkeinotoimintaa harjoittava yritys voi siirtää jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvät vastuunsa jätehuoltoyritykselle. 

Valitse ammattimainen palveluntarjoaja 

Jätehuoltopalveluja tarjoavien yritysten tulee täyttää tietyt velvoitteet. Jätealan yrityksen tulee olla rekisteröitynyt jätehuoltorekisteriin, jotta se saa kuljettaa tai välittää jätteitä. Jätettä käsittelevillä yrityksillä tulee olla ympäristölupa.  

Jätteitä saa luovuttaa vain vaatimukset täyttäville yrityksille. Ammattimaisesti toimiva yritys esittää viimeistään sopimusta tehtäessä vaadittavat luvat ja dokumentit.  

Jätelaki vaatii siirtoasiakirjan mm. vaarallisista jätteistä, rakennus- ja purkujätteistä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä sekä pilaantuneista maista. Siirtoasiakirjassa on oltava tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jätehuoltopalveluja tarjoava yritys toimittaa esitäytetyn siirtoasiakirjan näitä jätteitä tuottavalle yritykselle tarvittaessa. 

Jätelain mukaan jätettä tuottavien yritysten on pidettävä kirjaa jätteistään. Jätehuoltopalveluja tarjoava yritys auttaa toiminnanharjoittajia myös jätehuollon valvontaa varten vaadittavassa jätekirjanpidossa.  

Hyödynnä jätteiden materiaalitoria

Jos haluat kilpailuttaa yritystoiminatsi jätehuoltopalvelut tai muuten etsit ammattimaista kumppania, voit jättää tarjouspyyntösi maksutta Materiaalitoriin. Materiaalitori on tarkoitettu yritysten ja organisaatioiden jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen ammattimaiseen vaihdantaan. 

Jätelaki velvoittaa Materiaalitorin käyttöön sellaiset yritykset, jotka tarvitsevat kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua vuodessa yli 2000 euron arvosta. Koska yksityisillä yrityksillä on tarjolla runsaasti erilaisia jätteen käsittely- ja kuljetuspalveluja eri puolilla maata, on erittäin harvinaista, että yritysten tarvitsee palvelutarjonnan puutteen takia pyytää jätehuollon palveluja kunnalta.