Etsi

ASUKKAIDEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Koulutus on keskeinen osa asukkaiden hyvinvointia ja kunnan elinkeinopolitiikkaa. Koulutuksen muutoksissa on tärkeää tunnistaa kunnan vaikutusvalta koulutuksen järjestämisessä.

Oppilaitosten ja yritysten kannattaa tehdä tiivistä yhteistyötä, jotta alueen työmarkkinat saavat käyttöönsä tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa sekä yrittäjyydestä kiinnostuneita osaajia. Myös yrittäjillä pitää olla mahdollisuus päivittää osaamistaan. Liikunta on keskeinen osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Lähes 90 prosenttia suomalaisista asuu kunnassa, jossa on vähintään yksi yksityinen liikuntapalveluntuottaja.
 

YRITTÄJÄHENKINEN KUNTA

  • varmistaa, että oppilaitokset tiivistävät yhteistyötä yritysten kanssa
  • ratkaisee, millainen oppilaitosverkosto ja koulutustarjonta rakentavat tarvittavaa osaamista
  • sisällyttää yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmiin
  • ei syö yrittäjien elintilaa hyvinvointipalveluissa, vaan hyödyntää paikallista yrittäjyyttä
  • järjestää terveyttä edistävät hyvinvointi- ja liikuntapalvelut palvelusetelimallilla.

POHDI JA SELVITÄ

  • Vaikuttaako kuntasi alueen ammatilliseen koulutukseen ja yrittäjien mahdollisuuksiin kehittää osaamistaan?
  • Tekevätkö oppilaitokset, yritykset ja yrittäjät riittävästi yhteistyötä?
  • Hyödyntääkö kuntasi kouluissa yrittäjyyskasvatusta tukevien järjestöjen, kuten YES ry, Nuori Yrittäjyys ry tai 4H, toimintaa?
  • Mitä hyvinvointi- ja liikunta-alan yrittäjiä kunnassasi toimii, ja miten voitte rakentaa kumppanuutta?