Etsi

ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET

Palvelualoitteen idea on, että kunnan jäsen, eli asukas, yrittäjä tai järjestö, voi esittää kunnalle vaihtoehtoisen, laadultaan paremman tai kustannuksiltaan edullisemman tavan tuottaa palvelu.

PALVELUALOITE

  • edistää palvelurakenteiden uudistumista
  • tuo esiin innovaatioita
  • kannustaa seuraamaan julkisen palveluntuotannon tehokkuutta
  • parantaa kustannustietoisuutta organisaation sisällä.

KUNNAN TULEE

  1. ottaa aloite vastaan
  2. arvioida oman palvelun laatu ja kustannukset
  3. vertailla omaa ja ehdotettua tuotantotapaa
  4. päättää niistä toimenpiteistä, joihin palvelualoite ja tehty vertailu antavat aihetta.

Jos vertailu osoittaa tarjotun tuotantomallin paremmaksi, kunta voi kilpailuttaa palvelut tai mahdollistaa niiden hankkimisen esimerkiksi palvelusetelillä.

Palvelualoitteen käyttöönotto vaatii valtuuston hyväksynnän.


POHDI JA SELVITÄ

  • Miten kuntasi hyötyy palvelualoitteesta?
  • Voisitko tehdä valtuustoaloitteen palvelualoitteen käyttöönotosta?