Etsi

ELINYMPÄRISTÖN JA ALUEEN ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN

Paras elinkeinopolitiikka syntyy yhdessä yrittäjien kanssa. Säännöllinen keskustelu luo kunnan ja yrittäjien välille luottamuksen, jonka pohjalle elinvoima on hyvä rakentaa.

ELINVOIMAISEN KUNNAN TEESIT

  1. Kun pidät huolta yrittämisen edellytyksistä, pidät huolta koko kunnasta. Yrittäjyys on kunnan tärkein voimavara. Se luo työtä, palveluja ja verotuloja.
  2. Kun varmistat, että kunnan toimintaympäristö pysyy yrittäjämyönteisenä, houkuttelet kuntaan lisää yrityksiä ja asukkaita.
  3. Kun kysyt ensin yrittäjiltä, varmistat, että kaikissa päätöksissä huomioidaan aina myös yritysvaikutukset.
  4. Kun toteutat kunnan hankinnat aina osissa ja avoimesti, varmistat, että alueen yrittäjillä on reilu mahdollisuus menestyä. Se synnyttää kilpailua ja parantaa palvelun laatua.

POHDI JA SELVITÄ

  • Käyvätkö kuntasi virkamiehet ja luottamushenkilöt yrittäjien kanssa säännöllistä ja avointa vuoropuhelua?
  • Kuuluuko elinkeinopolitiikka kuntasi ylimmän johdon vastuulle?
  • Panostaako kuntasi koulutukseen?
  • Löytävätkö yritykset osaavaa työvoimaa?
  • Toteuttaako kuntasi kaavoituksen avoimesti ja johdonmukaisesti?
  • Arvioiko kuntasi järjestelmällisesti päätösten yritysvaikutukset?