Etsi

HYVÄ HANKINTAPOLITIIKKA LUO ELINVOIMAA

Julkisella hankinnalla tarkoitetaan kaikkia julkisista varoista tehtäviä hankintoja. Siis myös kunnan ja maakunnan ostoja.

Uuden hankintalain keskeinen tavoite on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä markkinoille. Pk-yritysten menestyminen hankinnoissa lisää alueen elinvoimaa. Pk-yritykset tarjoavat työtä ja maksavat veronsa toiminta-alueelleen. Samalla vahvistetaan yritysten edellytyksiä kasvaa kansainvälisesti.

Hankinnat pitää jakaa osiin, ja myös pienhankinnat on tehtävä avoimesti ja syrjimättömästi.

Hankintapolitiikka on aina hankkijan, eli kunnan tai maakunnan omissa käsissä. Vaikka hankinnan toteutus olisi ulkoistettu, hankintapolitiikkaa ei tule ulkoistaa. Kunnan ja maakunnan tulee linjata omistajaohjauksellaan myös omistamiensa yhtiöiden hankintapolitiikkaa.
 

YRITTÄJÄT HUOMIOIVA HANKINTAPOLITIIKKA

  • kertoo hankintaperiaatteet avoimesti yrittäjille
  • varmistaa, että hankinnat toteutetaan ammattitaitoisesti
  • käy jatkuvaa vuoropuhelua alueen yrittäjien kanssa
  • huomioi paikallisten pk-yritysten osallistumismahdollisuudet
  • jakaa hankinnat pk-yrityksille sopiviin kokonaisuuksiin ja valitsee useamman toimittajan
  • tiedottaa kaikista hankinnoistaan avoimesti ja ajoissa
  • edistää innovaatioita.