Etsi

KUNTA

  • Tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa.
  • Kunnan jäseniä ovat kunnan asukkaat ja yritykset, joiden kotipaikka on kunnassa.
  • Kunnalla on lakisääteisiä tehtäviä ja sen rinnalla yleinen toimiala.
  • Kunnan tulee järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.
  • Järjestämisvastuuseen kuuluu palveluiden tuotantotavasta päättäminen.
  • Palvelun voi tuottaa itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai tuotannon voi hankkia yksityiseltä.
  • Kaikkien palvelujen tuotantotapana voi käyttää myös asiakasvalintaan perustuvaa palvelusetelimallia.

Kuntien yrityskanta 1000 asukasta kohden

Lähde: Tilastokeskus 2015, yritykset, ei sisällä maa-, metsä- ja kalatalouden yrityksiä. Kartta ja luokittelu Timo Aro 2016