Etsi

OMISTAJAPOLITIIKKA

Valtuusto päättää kunnan omistajapoliittisista linjauksista. Omistajapolitiikka määrittelee, miksi kunta on omistajana ja mikä on omistamisen tavoite.

YRITTÄJÄMYÖNTEINEN OMISTAJAPOLITIIKKA

 1. Kunta on ammattimainen järjestäjä ja tilaaja, ei tuottaja.
 2. Kunta ei toimi markkinoilla vaan antaa yrittäjien yrittää.
 3. Kunta asettaa omistuksilleen selkeät mitattavat tavoitteet ja valvoo niiden toteutumista. Tavoite voi olla toiminnallinen. Tuottotavoite kannattaa pitää maltillisena.
 4. Kunta varmistaa, että sen omistamat yhtiöt noudattavat tiukasti kilpailuneutraliteettia.
 5. Kunta kehittää terveitä markkinoita, luo uusille ja toimiville yrityksille mahdollisuuksia sekä rohkaisee yrityksiä tarttumaan niihin.

POHDI JA SELVITÄ

 • Missä toiminnassa kunta on mukana omistajana ja sijoittajana?
 • Millaista omaisuutta kunnalla on, ja mitä se hankkii?
 • Tukeeko omistaminen kaupungin strategisten päämäärien saavuttamista?
 • Onko omistus välttämätöntä kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelutuotannon näkökulmasta?
 • Olisiko kunnan omistaman tuotannon sijasta mahdollista ostaa palvelu yrittäjiltä?
 • Onko omistus liiketaloudellisesti kannattavaa?