Etsi

PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTTAMINEN

Kunnan järjestämisvastuulla olevat tehtävät voidaan jakaa kolmeen ryhmään.
  

1  Kunnan tehtävä, markkinoilla on tuotantoa

 • palveluja, joissa markkinoilla on toimintaa, yrittäjiä ja yrityksiä tai johon sitä voi syntyä esimerkiksi ateriapalvelut, siivous, kiinteistöhuolto, rakentaminen, viherrakentaminen, toimitilojen ulosvuokraus, energiantuotanto, liikuntapalvelut, varhaiskasvatus

YRITTÄJÄMYÖNTEINEN KUNTA

 • ottaa itselleen ammattimaisen järjestäjän ja ostajan roolin ja ostaa tuotantoa markkinoilta
 • antaa asiakkaan valita palveluntarjoajan toimittajiensa joukosta aina, kun se on mahdollista.

 

2  Kunnan tehtävä, markkinoilla ei ole tuotantoa

 • palveluja, joille ei löydy tuottajia markkinoilta eli joissa on todettu markkinapuute

YRITTÄJÄMYÖNTEINEN KUNTA

 • tuottaa palvelua itse, mutta ei toimi markkinoilla
 • selvittää markkinapuutteen olemassaoloa kolmen vuoden välein ja osissa, jotta markkinoilla oleva tarjonta saadaan kattavasti esiin. Markkinapuutteen selvittämisessä voidaan hyödyntää Suomen Yrittäjien hankintaneuvontaa.

 

3  Kunnalla on strateginen intressi

 • palvelut, joissa kunta tunnistanut esimerkiksi logistisen, matkailullisen, kulttuurillisen tms. intressin.

YRITTÄJÄMYÖNTEINEN KUNTA

 • keskittyy toiminnan omistamiseen
 • toimii ammattimaisena järjestäjänä ja kilpailuttajana niille ulkopuolisille toimijoille, jotka haluavat tulla mukaan tuottamaan palveluita.
 • hakee palveluissa tehokkuutta ja kustannussäästöjä, kun itse tuottamisen sijaan kilpailuttaa palveluntarjoajat riittävän pienissä osissa.

POHDI JA SELVITÄ

 • Miten oman kuntasi tehtävät ryhmittyvät?