Etsi

Palveluseteli

MIKÄ ON PALVELUSETELI?

Palveluseteli on yksi tapa järjestää sosiaali- ja terveyspalveluita. Se ei voi kokonaan korvata kunnallista palveluntuotantoa, vaan se on palvelutuotantoa täydentävä vaihtoehto
Palveluseteli on kunnan tai kuntayhtymän myöntämä sitoumus maksaa palveluntuottajan tuottamasta palvelusta ennalta määrätty 
kustannus = palvelusetelin arvo.
Palveluseteliä voi käyttää lähes kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

MITEN PALVELUSETELI TOIMII?

 1. Kunta määrittelee palvelutarpeen ja myöntää asiakkaalle palvelusetelin.
 2. Asiakas valitsee itse palveluntuottajansa kunnan hyväksymien tuottajien joukosta. Palveluntuottajia voivat olla yksityiset yritykset, yrittäjät, järjestöt tai säätiöt.
 3. Asiakas maksaa palvelun palvelusetelillä. Seteli voi kattaa koko palvelun hinnan, mutta on mahdollista, että asiakas maksaa palvelusetelin lisäksi osan hinnasta itse. Palveluissa, jotka ovat lain mukaan asiakkaalle maksuttomia, palvelu pitää saada maksutta myös palvelusetelillä.
 4. Palvelutuottaja veloittaa palvelusetelin arvon kunnalta.

MIKSI PALVELUSETELI?

Palvelusetelilain mukaan tarkoituksena on

 1. lisätä asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia
 2. parantaa palvelujen saatavuutta
 3. edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä
 4. tehostaa, monipuolistaa ja joustavoittaa palvelutuotantoa
 5. edistää palvelumarkkinoiden kehittymistä ja tukea pienyrittäjyyttä
   

Etuja kunnalle tai kuntayhtymälle

 1. kevyempi tapa tuottaa palveluita
 2. palvelusetelitoiminnan avulla vältytään raskailta kilpailutuksilta
 3. antaa yrityksille tasapuolisen mahdollisuuden kilpailla rinta rinnan asiakkaiden suosiosta
 4. tuo säästöjä
 5. lisää yrittäjyyttä

 
Lisätietoja palvelusetelistä ja valinnanvapaudesta

» www.valitsevapaasti.fi
» Palveluseteli — perustietoa 2015 -kalvosarja

 

Suomen suurimmat kaupungit ja kunnat käyttävät kaikki palveluseteliä, mutta todella vähän.

Hyödyt ovat kuitenkin kuntien omien vastausten perusteella kiistattomat.

» Palveluseteli tuo säästöä kunnille