Haluatko, että kuntasi houkuttelee yrityksiä ja investointeja?
 
• Elinvoimainen kunta tarvitsee yrityksiä.

• Yritykset tarvitsevat ympäristön, joka ymmärtää yrittäjyyttä.

Kuntajohdon Yrittäjyysvalmennus on kuntien viranhaltijoille suunnattu, Suomen Yrittäjien järjestämä koulutus yrittäjyydestä.

Kesto: 1–2 työpäivää
Hinta: 9 540 euroa + alv 24 %


Yrittäjyyden merkityksen käsittävä kunta vetää puoleensa investointeja, osaavaa työvoimaa sekä yrityksiä.

Strategisella tasolla kaikki kunnat ovat yrittäjyysmyönteisiä. Jyvät erottuvat akanoista, kun siirrytään strategioista käytäntöön ja tekoihin. Vasta yrittäjyysmyönteiset teot tekevät kunnasta yrittäjyysmyönteisen.

Yrittäjyysmyönteisiä tekoja kunnissa tekevät kuntien viranhaltijat. Elinvoimaisen kunnan menestystekijä onkin se, ymmärtävätkö sen viranhaltijat yrittäjyyttä. Yrittäjyyden lainalaisuuksien ymmärtäminen ja eri kokoisten yritysten arvostus lisää yrittäjyysmyönteisiä tekoja kunnassa.

Viranhaltijoiden kouluttaminen yrittäjyysajatteluun on kunnalle menestystekijä, sanovat kunnat, jotka ovat menestyneet kuntien yrittäjyysmyönteisyyttä mittaavissa kilpailuissa. Jotta kunta toimisi yrittäjyyttä ja elinvoimaa tukien, viranhaltijoilla pitää olla ymmärrystä siitä, miten yritykset toimivat ja millä perusteella ne tekevät liiketaloudellisia päätöksiä. Yrittäjyysvalmennus vastaa juuri tähän tarpeeseen.

Yrittäjyysvalmennuksen tavoitteet

Valmennuksen tavoitteena on, että viranhaltija:

  • Ymmärtää, mitkä asiat vaikuttavat yrittäjän päätöksentekoon, kuten investointeihin, työntekijän palkkaamiseen ja sijaintiin.
  • Ymmärtää, miten kunnan päätökset vaikuttavat yrityksiin ja yrittäjyyteen.

Miksi juuri Yrittäjien yrittäjyysvalmennus?

  • Yrittäjätakuu. Yrittäjyysvalmennuksemme erottuu muista kaupallisista valmennuksista siten, että mukana on Suomen Yrittäjien asiantuntijoiden ja mahdollisten yrittäjätaustaisten kouluttajien lisäksi aina eri alojen yrittäjiä kertomassa yrittäjyydestä. Näin osallistuja saa laajemman kuvan yrittäjien päätöksentekoon vaikuttavasta ajattelusta.
  • Vertaisoppiminen: Valtakunnallisena organisaationa tuomme koulutukseen asiantuntemusta ja kokemuksia muualtakin kuin omalta alueelta.
  • Seuranta: Yrittäjäjärjestön tutkimukset ja kilpailut antavat tietoa kunnan lähtötilanteesta sekä myöhemmästä kehityksestä Yrittäjäjärjestöstä vastinpari kunnalle. Kunnalle on helppoa, jos sillä on yksi selkeä taho, jonka kanssa käydä vuoropuhelua ja josta hakea yrittäjien näkemystä. Suomen Yrittäjien paikallisyhdistys löytyy lähes jokaisesta Suomen kunnasta. Yrittäjyysvalmennus aktivoi ja valmistaa paikallisyhdistyksemme organisoitumaan ja toimimaan kunnan vastinparina elinvoiman kehittämisessä. Yrittäjäjärjestön näkemys on aina laajempi kuin yksittäisten yritysten tai toimijoiden näkemys.

Kuka valmentaa?

  • Valmennuksen tuottaa Suomen Yrittäjien Sypoint Oy, ja tarkemmin Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailupolitiikkatiimin asiantuntijat. Valmennuksessa käytetään myös ulkopuolisia kouluttajia.
  • Yrittäjyysvalmennettu kunta pääsee etuhintaan Kunnallisjohdon seminaariin
  • Valmennuspäivän hinta kunnalle on 9 540 euroa + alv 24 %. Hinta sisältää pääsyn vuoden 2020 Kunnallisjohdon seminaariin alennettuun hintaan. Kuntajohdon yritysvalmennukseen osallistunnut viranhaltija saa osallistumismaksustaan 70 euron alennuksen (voimassa 1.6.2019 - 19.3.2020). Etuhinta on tarjolla enimmillään 25 osallistujalle/kunta.

Miten kunnan pitää varautua yrittäjyysvalmennukseen?

  • Sovi ajankohta Suomen Yrittäjien kanssa
  • Kutsu koolle kuntasi väki, ja järjestä tilat valmennukselle. Vaihtoehtoisesti valmennus voidaan pitää Suomen Yrittäjien toimitiloissa Helsingissä
  • Pohdi, halutaanko toteuttaa ennakkokysely joko viranhaltijoille tai alueen yrittäjille, tai molemmille

Toimitusvarmuuden ja laadun varmistamiseksi valmennus luvataan 15 ensimmäiseksi ilmoittautuneelle kunnalle. Nämä kunnat koulutetaan toukokuun 2020 Kunnallisjohdon seminaariin mennessä.

Mitä valmennus sisältää?

Valmennus on räätälöitävissä kunnan tarpeisiin sopivaksi. Perusrunko sisältä seuraavat osiot:

  • Pk-yrittäjyyden merkitys elinvoimalle
  • Mistä yrittäjän tulot tulevat? Mistä kunnan tulot tulevat?
  • Miten kunnan päätökset vaikuttavat yrittäjyyteen?
  • Kunnan asiakaslähtöisyyden merkitys
  • Miten kunta voi omassa toiminnassaan edistää yrittäjyyttä?

Mitä muuta hyötyä yrittäjyysvalmennuksesta on?

  • Alueen yrittäjät saavat paremman käsityksen kunnan toiminnasta, eli valmennus toimii myös käänteisesti. Yrittäjät saavat samalla kuntavalmennusta.
  • Kunta saa käyttöönsä ”Ymmärrän yrittäjyyttä” -bannerin. Käyttämällä banneria kunta voi viestittää kiinnostuksensa yrittäjyyttä kohtaan
  • Kuntaa huomioidaan Yrittäjäjärjestön tapahtumissa.
  • Yrittäjien arvostus omaa kuntaa kohtaan lisääntyy, kun tietämys kunnan toiminnasta kasvaa.
  • Yritysvaikutusten arviointi kunnassa kehittyy paremmaksi.

Yrittäjyysvalmennuksen varaukset ja lisätiedot

JANIKA TIKKALA
elinkeinopolitiikan asiantuntija

p. 046 923 4386
janika.tikkala@yrittajat.fi

Kuntajohdon Yrittäjyysvalmennuksesta