Etsi

ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET

Valinnanvapaus

 • on vahva keino osallistua ja vaikuttaa
 • tukee ihmisen itsemääräämisoikeutta
 • voidaan toteuttaa lähes kaikissa palveluissa käyttämällä palvelusetelimallia.

Sote-uudistus tuo valinnanvapauden sosiaali- ja terveyspalveluihin. Se antaa ihmiselle oikeuden ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan hoivaansa ja hoitoonsa. Oikeus osallistua omaan hoitoonsa myös sitouttaa siihen enemmän, mikä parantaa hoidon vaikuttavuutta.

MAAKUNNAN TEHTÄVÄNÄ ON

 • aktiivisesti edistää maakunnan palvelumarkkinoiden kehittymistä
 • huolehtia, että asiakkailla on todellinen mahdollisuus valita useiden erilaisten ja erikokoisten palveluntuottajien joukosta
 • tiedottaa aktiivisesti valinnanvapaudesta
 • opastaa asukkaita valinnanvapauden käyttämisessä.

POHDI JA SELVITÄ

 • Tukevatko maakunnan päätökset palvelumarkkinoiden kehittymistä?
 • Onko myös pk-yrityksillä aito mahdollisuus tulla markkinoille?
 • Miten maakunta varmistaa, että sen asukkaat tietävät valinnanvapaudesta?
 • Miten maakunta auttaa ja kannustaa asukkaita käyttämään valinnanvapautta?