Etsi

ELINYMPÄRISTÖN JA ALUEEN ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN

Maakunnan tehtävät liittyvät kiinteästi elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseen.

Keskeiseen rooliin nousevat

 • aluekehittäminen ja maakuntaohjelman laatiminen
 • alueen, sen elinkeinoelämän sekä innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen
 • maakuntakaavoitus
 • alueellisten koulutustarpeiden ja -tavoitteiden ennakointi ja valmistelu
 • kasvupalveluiden järjestäminen
 • liikennejärjestelmän toimivuus.

YRITTÄJÄHENKINEN MAAKUNTA

 • asemoi yhteistyön yrittäjien kanssa kiinteäksi osaksi maakunnan toimintaa
 • kuulee yrittäjiä ja huomioi yritysten tarpeet ja tavoitteet
 • luottaa vahvuuksiinsa ja uskaltaa erikoistua
 • kaavoittaa mahdollistavasti, ei rajaavasti
 • hoitaa tieverkkoa ennakoivasti ja tasapuolisesti
 • välttää byrokratiaa
 • tekee maakuntaohjelman yhteistyössä yrittäjien kanssa.

POHDI JA SELVITÄ

 • Mikä on minun maakuntani ja sen elinkeinoelämän vahvuus?
 • Miten kuulemme yrittäjien visioita ja vahvistamme niiden suhdetta maakuntaan?
 • Mikä tekee maakunnastamme yrittäjille parhaan paikan toimia, kasvaa ja kehittyä?