Etsi

HENKILÖSTÖPOLITIIKKA

Yrittäjämyönteiset päätökset, yrittäjien kuuleminen ja elinvoiman edistäminen parantavat yrittämisen olosuhteita. Pelkät strategiset valinnat eivät riitä, vaan tarvitaan tekoja.

Kunnissa ja maakunnissakin nämä teot tekevät työntekijät. Tavoite muuttuu todeksi vasta, kun jokainen työntekijä toimii sen mukaan. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että henkilöstö saa eväitä ja työkaluja ymmärtää yrittäjyyttä.

Kouluista tuttu yrittäjyyskasvatus kannattaa ottaa osaksi henkilöstön osaamisen kehittämistä.


POHDI JA SELVITÄ

  • Onko yrittäjämyönteisyydestä kerrottu koko henkilöstölle?
  • Onko koko henkilöstölle annettu valmius ymmärtää yrittäjyyttä?
  • Kannustetaanko henkilöstöä kysymään yrittäjien näkemyksiä?

Työyhteisön yrittäjyysasennetta voi arvioida kysymällä, edistetäänkö meillä seuraavia taitoja:

  1. myönteinen ja yritteliäs asenne tulevaisuuteen
  2. yhdessä tekeminen ja kokeminen, kokeilemalla oppiminen
  3. rohkeus ja kyky nähdä mahdollisuuksia
  4. työelämätaidot, tiimityötaidot, itsensä johtaminen, verkostojen rakentaminen
  5. kyky ymmärtää liiketoimintaa, kestävää yrittäjyyttä ja yhteisön elinvoimaisuutta.