Etsi

OMISTAJAPOLITIIKKA

Maakunnan omistajapolitiikassa keskeisessä roolissa ovat omistuksen pitkän aikavälin tavoitteet sekä tytäryhtiöiden omistajaohjaus. Koska maakunnalla ei ole yleistä toimialaa, se voi omistaa yhtiöitä vain laissa säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi. Kasvupalveluissa maakunnan omistama tuotanto edellyttää, että palvelua ei ole tarjolla markkinoilla.

YRITTÄJÄMYÖNTEINEN MAAKUNTA

  1. Maakuntavaltuusto pohtii aina tarkasti, miksi maakunta omistaa. Omistuksella pitää olla tietoinen tarkoitus ja tavoite.
  2. Omistajaohjaus varmistaa, että maakunnan yhtiöt toimivat terveen kilpailun pelisääntöjen mukaan ja noudattavat tiukasti kilpailuneutraliteettia.
  3. Maakunta ohjaa yhtiöiden toimintaa selkeästi jo perustamisasiakirjoissa ja yhtiöjärjestyksessä.
  4. Maakunta pitää itsellään vallan valita yhtiöiden hallintoelimet. Valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide. Hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut.
  5. Maakunta valitsee yhtiöiden hallitukseen jäsenet, jotka ovat valmiita itsenäiseen päätöksentekoon sekä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa.

POHDI JA SELVITÄ

  • Miksi maakunta omistaa?
  • Mitkä ovat maakunnan yhtiöiden toimintaperiaatteet, toiminta-ajatus ja tavoitteet?
  • Onko nämä ilmaistu selkeästi yhtiön perustamisasiakirjoissa ja yhtiöjärjestyksessä?
  • Onko maakunnan yhtiöiden hallituksen jäsenten valinnassa otettu huomioon tehtävän vaatimukset?
  • Onko valituille annettu riittävä tieto omistajan tahdosta?