Etsi

PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTTAMINEN

Maakunta on palveluiden järjestäjä. Järjestämisvastuu ei tarkoita velvoitetta tuottaa itse palveluita, vaan velvoitetta järjestää ne ammattimaisesti.

Palveluiden järjestäjänä maakunnan keskeisin tehtävä on varmistaa, että verorahat käytetään vastuullisesti. Vastuullinen verorahojen käyttö vaatii avointa kustannus- ja laatuvertailua sekä terveen kilpailun hyödyntämistä ja palvelujen tuottamista monituottajamallilla. Monituottajamalli tarkoittaa, että palveluja tuottamassa on yhden sijaan monta toimijaa. Tuotantoa voidaan hankkia yrittäjiltä, yrityksiltä ja järjestöiltä.

YRITTÄJÄHENKINEN MAAKUNTA

  • keskittyy järjestäjän rooliinsa
  • hyödyntää tervettä kilpailua palvelujen järjestämisessä
  • käyttää verorahoja vastuullisesti
  • varmistaa, että maakunnan palvelumarkkinat toimivat ja uudet yritykset pääsevät markkinoille
  • kantaa vastuun siitä, että maakunnan päätösten myötä kaikkien toimialojen, myös sosiaali- ja terveyspalvelualan, yrittäjien toimintaympäristö kehittyy
  • varmistaa, että pienet yritykset voivat toimia sote-palvelujen ja muiden maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottajana.

POHDI JA SELVITÄ

  • Miten maakunta vertailee eri tuottajien kustannustehokkuutta?
  • Ovatko maakunnan tuottajille asettamat laatukriteerit tarpeellisia, kohtuullisia ja kaikille samat?
  • Mahdollistavatko maakunnan päätökset yrittäjien osallistumisen palvelutuotantoon?