Etsi

PALVELUSTRATEGIA OSANA MAAKUNTASTRATEGIAA

Maakunnan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana maakuntastrategiaa. Palvelustrategia on suositeltavaa laatia myös kasvupalveluista. Myös kunta voi laatia palvelustrategian.

Palvelustrategiassa

 • päätetään palvelun pitkän aikavälin tavoitteet
 • päätetään tavoitteet yksityisiltä palveluntuottajilta hankittavien palvelujen vähimmäismääräksi
 • sovitetaan valinnanvapauden piirissä olevat palvelut ja muut palvelut yhteen asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi
 • määritellään, mikä osa hankinnoista kilpailutetaan, jotta kehittyisi uusi ratkaisuja parantamaan palvelujen innovatiivisuutta ja hinta-laatusuhdetta.

YRITTÄJÄHENKINEN MAAKUNTA

 • laatii palvelustrategian kaikista järjestämisvastuulleen kuuluvista palveluista
 • hyödyntää monituottajamallia, jossa erilaiset tuottajat kirittävät toisiaan
 • käyttää yrittäjien palvelutuotantoa mahdollisimman paljon
 • tuottaa palveluita itse vain, jos yksityistä tuotantoa ei ole
 • edistää innovatiivisuutta esittämällä markkinoiden ratkaistavaksi ongelmia, jotka kaipaavat korjausta.

POHDI JA SELVITÄ

 • Suosiiko maakunta omaa tuotantoa? Jos kyllä, niin miksi?
 • Onko tuottajilta hankittavien palvelujen osuus riittävän suuri? Miksi se ei voisi olla suurempi?
 • Näkeekö maakunta yrittäjyyden vahvuutena ja yritykset kumppaneina?
 • Etsivätkö maakunta ja yritykset yhdessä uusia innovaatioita?