Etsi

POHDI JA SELVITÄ

  • Mitkä ovat kuntamme/maakuntamme vahvuudet ja erityispiirteet?
  • Paljonko meillä on yrityksiä?
  • Minkä kokoisia yritykset ovat?
  • Miten ne jakautuvat eri toimialoille?
  • Mikä on väestön ikärakenne?
  • Mikä on asukkaiden tulotaso?
  • Mikä on työllisyysaste ja työpaikkaomavaraisuus?
  • Millainen kunta/maakunta haluamme olla?
     

Tutkimus- ja kehitysmenot, €/asukas 2015*

Lähde: Tilastokeskus, tutkimus- ja tuotekehitys. Kartat ja luokittelu Timo Aro 2017