Etsi

SISÄLTÖ

  • Mikä on kunnan/maakunnan nykytila?
  • Miten toimintaympäristö on muuttumassa ja miten se vaikuttaa omaan kuntaan/maakuntaan?
  • Mitkä ovat toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet?
  • Miten strategiaa arvioidaan ja seurataan?

Maakuntalain mukaan maakunnan ja sen alueen kuntien on neuvoteltava tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. Yrittäjähenkiselle kunnalle ja maakunnalle yhteistyö on strateginen vahvuus, koska yrittäjyys ei tunne hallintorajoja.
 

Väestömuutos %, 2016–2035*

Lähde: Tilastokeskus, väestö. Kartta ja luokittelu: Timo Aro 2017