Etsi

TEESIT HYVÄÄN HANKINTAAN

 1. Suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa käydään aina aito markkinavuoropuhelu eli selvitetään, mitä tuotteita ja palveluita on jo markkinoilla, ketkä niitä tuottavat sekä mitä ratkaisuja yritykset voisivat tarjota.
   
 2. Sähköinen kilpailutusjärjestelmä auttaa tarjoajia löytämään tarjouspyynnöt.
   
 3. Määritetään laatukriteerit hankittavalle kohteelle – ei tarjoavalle yritykselle.
     
 4. Ei estetä tarjoajilta muuta liiketoimintaa.
   
 5. Ei estetä alihankintaa.
   
 6. Jaetaan hankinta osiin ja valitaan useita toimittajia.
   
 7. Hankitaan yhteishankintayksikön sijaan itse silloin, kun tunnetaan tarjoajat.
   
 8. Ostetaan kaikilta valituilta toimittajilta selkeiden periaatteiden mukaan.
   
 9. Mitataan ja valvotaan laatua sopimuskaudella.
   
 10. Käytetään hankintaneuvojaa sparraajana.