Etsi

YHTEINEN TAVOITE

Kunnan ja maakunnan toimintaa tulee johtaa kunnan- tai maakuntavaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti. Tavoitteena on näin vahvistaa valtuuston asemaa toiminnan keskeisten tavoitteiden asettajana ja strategisten päätösten tekijänä. Strategiassa tulee ottaa huomioon kunnan ja maakunnan taloudelliset realiteetit ja kehitysnäkymät.
 

Bruttokansantuote, €/asukas maakunnittain 2014

Lähde: Tilastokeskus. Kartta ja luokittelu: Timo Aro 2017