Etsi

YHTEISET NÄKÖKULMAT

  • asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
  • palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
  • palvelutavoitteet
  • omistajapolitiikka
  • asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
  • elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen
  • henkilöstöpolitiikka
     

Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien (20–64 v.) osuus, % maakunnittain 2013–2015

Lähde: Alueellinen terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus ATH.
Kartat ja luokittelu Timo Aro 2017