KÄSIKIRJA KUNTA- JA
MAAKUNTASTRATEGIAAN

» E-julkaisu
» PDF-julkaisu

PAIKALLISYHDISTYS-
ARVIOINTI 2018

Kuntayhteistyö
»  PDF-julkaisu


Esimerkkejä kuntavaikuttamisesta
» PDF-julkaisu

YRITTÄJIEN MALLI
sote- ja maakunta-
uudistukseen, raportti

» E-julkaisu
» PDF-julkaisu

SUOMEN YRITTÄJIEN
KUNTAVAALIOHJELMA 2017

» E-julkaisu 
» PDF-julkaisu

VALINNANVAPAUS
sosiaali- ja terveyspalveluissa
— mitä, miten ja miksi?

» E-julkaisu
» PDF-julkaisu

VAUHTIA OMISTAJAN-
VAIHDOKSIIN

— taustaa, tietoa ja tilastoja

» PDF-julkaisu

Palveluseteli
— tehoa ja joustoa 


» E-julkaisu
» PDF-julkaisu

ENSIHOITO SUOMESSA

» PDF-julkaisu

JONOTTAMATTA
PALVELUIHIN 

» PDF-julkaisu

YRITYKSILLE BISNESTÄ
HANKKINNOISTA

» PDF-julkaisu

 

KUNNILLE ELINVOIMAA
HANKINNOISTA

» PDF-julkaisu

ELINKEINOPOLIITTINEN
MITTARISTO 2016

» E-julkaisu
» PDF-julkaisu

FÖRETAGARNA I FINLANDS KOMMUNALVALSPROGRAM 2017

» Nättidning
» PDF-fil

YRITTÄJIEN MALLI
sote- ja maakunta-
uudistukseen, tiivistelmä

» E-julkaisu
» PDF-julkaisu

YRITTÄJIEN MALLI
sote-  ja maakuntauudistukseen
-kalvosarjat

  » PowerPoint -kalvot
  » PDF-kalvot
  » animoidut .pptx -kalvot

Suomi on yritystensä
summa

» PDF-julkaisu
»  E-julkaisu