Etsi

Yrittäjien sote

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta kaventaa selvästi pienten ja keskisuurten sote-alan yritysten mahdollisuutta tarjota palveluita ja hoitoa.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksiä on Suomessa 18 200. Niissä työskentelee 80 000 ihmistä.

Palvelut voidaan turvata koko maassa vain monituottajamallilla ja erikokoisten sote-yritysten osaamista hyödyntämällä. Monituottajamalli tarkoittaa, että palveluita tarjoavat julkinen sektori, yritykset ja järjestöt. 

Esityksen yritysvaikutusten arviointi on toteutettu valitettavan puutteellisesti. Yritykset pääsevät heikosti mukaan tarjoamaan palveluitaan. Tämä tapahtuu enintään menestymällä raskaassa julkisessa hankinnassa, mikä usein suosii suuria yrityksiä. 

Yrittäjät on hallitukseen esitykseen kriittisiä, mutta samalla tarjoamme eduskunnalle konkreettisia ratkaisuja esityksen parantamiseksi. 

Yrittäjien keskeiset ratkaisut eduskunnalle: 

  • Mikro- ja pk-yrityksiä helpottavat välineet kuten monituottajamalli, palvelusetelit ja henkilökohtaiset budjetit ovat otettava käyttöön.  
  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen on eriytettävä. 
  • Yksityisellä palveluntuottajalla on oltava oikeus organisoida palvelutuotantonsa haluamallaan tavalla. Esityksestä on poistettava pieniä ja keskisuuria yrityksiä halvaannuttavat alihankinta-, ketjuttamis- ja kuoriorganisaatiorajaukset ja -kiellot. 
  • Hyvinvointialueelta on poistettava vaatimus riittävästä omasta palvelutuotannosta. Vaatimus estäisi tarkoituksenmukaiset palveluostot yrityksiltä. Lisäksi se pakottaisi hyvinvointialueen ottamaan omaksi toiminnakseen sellaisia palveluja, joita nykyisin ostetaan yrityksiltä palveluseteleillä.
  • Hyvinvointialueen palveluostorajoitukset on poistettava. Esitys estäisi tarkoituksenmukaisten kokonaisuuksien ostot. Nyt esitys mahdollistaisi ostot tietyiltä kapeilta sektoreilta.
  • Palvelusetelin käytön on oltava velvoittava. Asiakkaille on turvattava oikeus palveluseteliin kaikissa kiireettömissä toimenpiteissä. Henkilökohtaisen budjetin käsite on sisällytettävä sote-järjestämislakiin. 
  • Otetaan käyttöön yhteinen kustannuslaskentamalli, jolla mahdollistetaan julkisten ja yksityisten palvelukustannusten pätevä vertailu. Eduskunta voi velvoittaa laatimaan tämän toimintamallin.
  • Esityksestä on poistettava sote-järjestäjän mahdollisuus tehdä vähäriskistä liiketoimintaa, joka olisi omiaan häiritsemään yrittäjyyttä.

Yrittäjien sote-lausunnot eduskunnan valiokunnille

» Talousvaliokunta: 241/2020 vp täydentävä sote-lausunto 19.4.2021

» Valtiovarainvaliokunta: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 18.3.2021

» Hallintovaliokunta: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 10.3.2021

» Valtiovarainvaliokunnan verojaosto: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 5.3.2021

» Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 2.3.2021

» Talousavaliokunta: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan 10.2.2021

Toimialajärjestöjen sote-lausunnot valiokunnille

Kuntoutusyrittäjät:
» Sosiaali- ja terveysvaliokunta: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 16.2.2021

Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys ry:
» Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 25.9.2020

Yrittäjien sote-lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta

» Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista sote-uudistuksesta johtuen (Sote100) 26.2.2021

» Yrittäjien sote-lausunto yleiset linjaukset sosiaali- ja terveysministeriölle 2.9.2020

» Yrittäjien sote-lausunto vastaukset kysymyksiin sosiaali- ja terveysministeriölle 2.9.2020

Lue myös

» Sote-uudistuksessa eduskunnalla iso vastuu

Tutustu Yrittäjien sote-ohjelmaan

» Yrittäjien sote -ohjelma, pdf
» Yrittäjien sote -ohjelma, e-julkaisu 
» Kalvosarja Yrittäjien tavoitteista eduskunnalle

Tallenteet

» Aluehallintoviraston koronarajoitukset SOTEHY sektorilla-webinaari

Sote-uutiskirjeet