Etsi

Yrittäjien sote

Laatua ja saatavuutta parantava sote-uudistus syntyy monituottajamallilla

Yrittäjien sote -ohjelmassa esitetään Suomen Yrittäjien ja sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajärjestöjen yhteinen näkemys siitä, miten turvataan monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa.

Ohjelma kuvaa ja määrittää yksityisen sektorin palveluntuottajien keskeiset linjaukset ja tavoitteet hallituskauden 2019–2023 lainvalmistelulle.

Yrittäjien mielestä uudistuksen valmistelussa hallituksen on luotava selkeä näkemys siitä, miten

  • huolehditaan sote-markkinoiden toimivuudesta, palveluiden laadustaja tehokkuudesta
  • synnytetään kestävä monituottajamalli
  • varmistetaan pienten ja keskisuurten yritysten pääsy mukaan samalta viivalta
  • mahdollistetaan alan uusien innovaatioiden synty

» Yrittäjien sote -ohjelma, pdf

» Yrittäjien sote -ohjelma, e-julkaisu 

Maaliskuun puolivalissä alkaneiden poikkeuksellisten olosuhteiden johdosta olemme tiivistäneet viestintäämme sosiaali- terveys- ja hyvinvointialan yrityksille. Sotehy-painotteiset ylimääräiset uustikirjeemme

Yrittäjien sote-lausunto

Suomen Yrittäjät on julkistanut näkemyksensä sote-lakiluonnoksiin. Lausuntomme jakautuu kahteen osaan: yleiset linjaukset sote-lausunnosta ja sote-lausunto, vastaukset kysymyksiin

Olemme hallituksen esityksen suhteen kriittisiä, mutta esitämme samalla ratkaisuja niin yleisosiossa kuin vastausosiossakin.  

» Yrittäjien sote-lausunto yleiset linjaukset

» Yrittäjien sote-lausunto vastaukset kysymyksiin