Etsi

Yksinyrittäjätuen haku

17.8.2020

Yksinyrittäjätukea on mahdollista hakea 30.9 saakka.

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteesta johtuviin vaikeuksiin. Kunnat tiedottavat tuesta. Yksinyrittäjätukea voi saada myös eläketuloa saava yrittäjä. 

» Katso mistä tukea haetaa.

Yksinyrittäjä voi hakea tukea yrityksen YTJ-rekisteriin merkitystä kotikunnasta. Tuen suuruus on 2 000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot.

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät. Usean yrittäjän yritykset kuuluvat ELY-keskusten palveluiden piiriin.

Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. 

Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja, joista ei ole Verohallinnon hyväksymää suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille 8.4. voimaan tulleen väliaikaisen työmarkkinatuen kanssa. 

Lue lisää yksinyrittäjätuesta:

» Yksinyrittäjien määrä ja 250 miljoonan euron määrärahan jakautuminen kunnittain

» Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjätuesta

» Yksinyrittäjätuen hakemusluonnos