Etsi

Yrittäjyys on kunnan tärkein voimavara

 
Kunnan tarkoitus on asukkaidensa hyvinvoinnin ja alueensa elinvoiman edistäminen. Kunnan jäseniä ovat kunnan asukkaat sekä yhteisöt ja säätiöt, joiden kotipaikka on kunnassa. Myös yritys on kuntalainen.

Enemmän energiaa elinvoimaan — tärkein toimintaympäristö kuntoon

Raskas sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy pois kuntien järjestämisvastuulta. Tämä vapauttaa kunnat ja ennen kaikkea kunnissa olevat henkiset voimavarat luomaan uutta. Kunnan luottamushenkilöt ja virkamiehet voivat panostaa asioihin, joihin he voivat omilla päätöksillään oikeasti ja suoraan vaikuttaa.

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

UUDELLA KUNNALLA ON NYT MAHDOLLISUUS
VAHVISTAA ELINVOIMAA JA ELINKEINOPOLITIIKKAA

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Kunta luo edelleen yrittäjien läheisimmän toimintaympäristön. Kunta on yrityksen koti. Toimiva ja turvallinen koti antaa vahvat eväät kasvuun ja menestykseen.

Yrittäjille hyvän toimintaympäristön luo kunta, joka

 • osoittaa yrittäjyys- ja elinvoimavastaavan
 • käy säännöllisesti yrittäjien ja kunnan vuoropuhelua
 • panostaa koulutukseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen
 • tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuksia osaamisensa kehittämiseen
 • huomioi maankäytössä ja maapolitiikassa pk-yritykset
 • toteuttaa kaavoituksen avoimesti, johdonmukaisesti ja tarvittaessa nopeasti sekä kuulee prosessin aikana myös yrittäjiä
 • hoitaa lupaprosessit sujuvasti ja ohjaa asiakaspalvelulla hakijaa
 • ajattelee liikennesuunnittelussa myös asiakasvirtoja

Yrittäjämyönteisillä päätöksillä elinvoimaa yrityksille

Yritysmyönteinen päätöksenteko on yrittäjien tärkeimmäksi kokema elinkeinopolitiikan osa-alue Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyssä sekä vuonna 2016 että 2014. Yrittäjämyönteisillä päätöksillä kunta voi vaikuttaa positiivisesti kunnassa olevien ja toimivien yritysten arkeen.

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

SITOUTA YRITTÄJÄ KUNTAAN, PIDÄ YRITYKSESTÄ
HUOLTA  JA
KANNUSTA KASVUUN.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Yrittäjämyönteinen ja yritysten elinvoimaa vahvistava kunta

 • tekee systemaattisesti päätösten yritysvaikutusten arviointia osana hallintoa
 • tunnistaa hankintojen elinkeinopoliittisen roolin ja toteuttaa paikalliset yritykset huomioivaa hankintapolitiikkaa kaikissa hankinnoissa
 • panostaa yrityspalveluihin koko yrittäjyyden elinkaarella
 • auttaa yritysten omistajanvaihdoksissa, jotta yritysten elinkaari jatkuu
 • ei syö yrittäjien elinvoimaa omalla liiketoiminnalla, vaan panostaa siihen, että kunta tunnistaa olemassa olevan yrittäjyysresurssin ja hyödyntää sitä omassa toiminnassaan ja palvelutuotannossaan.

Yrittäjävaikuttaja tuo yrittäjähenkeä — uutta yrittäjyyttä

Yrittäjyyteen kuuluu kiinteästi pyrkimys uudistua. Yrittäjähenki, sisäinen yrittäjyys tarkoittaa tavoitteellisuutta, sitoutumista, aikaansaavuutta ja joustavaa asennetta työhön. Uuden kunnan kannattaa tunnistaa yrittäjyys uusiutumisen voimana.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

ANNA YRITTÄJIEN YRITTÄÄ.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Uutta yrittäjyyttä arvostava kunta

 • toteuttaa yrittäjyyskasvatusta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisella asteella opiskelijoille sekä yrittäjyyspedagogiikkaa tukevaa koulutusta opettajille
 • ottaa käyttöön palvelualoitteen ja avaa omaa toimintaansa uudelle yrittäjyydelle
 • toteuttaa innovatiivisia hankintoja
 • tarjoaa yrittäjien tuotteille ja palveluille kehittämisympäristöjä
 • tunnistaa ja hyödyntää maahanmuuttajien yrittäjyyspotentiaalin
 • näkee yrittäjyyden työttömyyden vaihtoehtona

» Tutustu Suomen Yrittäjien kuntavaaliohjelmaan (pdf-tiedosto)

» Tutustu Suomen Yrittäjien kuntavaaliohjelman tiivistelmään (pdf-tiedoto)

» Bekanta dig med sammanfattningen av Företagarna i Finlands kommunalvalsprogram (pdf-fil)

» Tutustu Suomen Yrittäjien kuntavaaliohjelman tiivistelmään (näköislehti)

» Bekanta dig med sammanfattningen av Företagarna i Finlands kommunalvalsprogram (nättidning)

 

Lue alta Suomen Yrittäjien kuntavaaliohjelma näköispainoksena suomeksi tai ruotsiksi. Klikkaa kannen kuvaa.