Etsi

Meddela oss din kandidatur

Meddela oss din kandidatur – vi presenterar de kandidater som är våra medlemmar på denna webbplats.

Öppna anmälningsblanketten 

Vem presenteras på webbplatsen?

  • På webbplatsen presenterar Företagarna i Finland medlemsföretagarkandidaterna.
  • Med medlemsföretagarkandidat avses en person vars företag är medlem i Företagarna i Finland och som aktivt arbetar på företaget.

Kriterierna för en företagare: 

  • äger ett företag eller en del av ett företag med FO-nummer
  • har bestämmande ställning i det företag som han eller hon (delvis) äger

Var visas uppgifterna?

De uppgifter som samlas via webbplatsen finns tillgängliga i Företagarna i Finlands hela organisation:

  • Företagarna i Finlands branschorganisation
  • Företagarna i Finlands regionorganisation
  • Företagarna i Finlands lokalförening.

Uppgifterna används för att före valet presentera kandidaterna på webbplatserna för Företagarna i Finlands medlemsorganisationer samt i tidningar och medlemsmeddelanden. Efter valet används informationen till att informera fullmäktige- och nämndledamöter.

Vilka uppgifter visas?

På Företagarna i Finlands kommunsidor visas kandidatens namn, parti och kommun, adresser till kandidatens webbplats och sociala medier samt företagets namn och webbplats. Kan-didatens e-postadress, telefonnummer och adress visas inte. På blanketten anges vilka uppgifter som inte är offentliga.

Annan synlighet för medlemsföretagarkandidater

Företagarna i Finlands regionorganisationer, lokalföreningar och branschorganisationer kan erbjuda sina medlemmar synlighet. Kontakta din egen förening! 

Kandidatskolning

Vi ordnar skolning för företagarkandidater om kommunalvalet, företagarorganisationens mål i valet och valkampanjer.