Etsi

Miia Kärnä, Keskusta, Inari

Kuka olet?

Olen Miia Kärnä, inarilainen yrittäjä, kunnanvaltuutettu ja yrittäjäyhdistysaktiivi. Olen toiminut viestintäalan yrittäjänä Lapissa vuodesta 2009 alkaen.

Miksi olet ehdolla?

Kun lähdin ensimmäistä kertaa ehdolle kuntavaaleissa 2017, halusin edistää yrittäjämäistä asennetta ja rakentaa ymmärrystä yrittäjäystävällisestä elinkeinopolitiikasta. Tulevalla valtuustokaudella yrittäjähenkistä joustavuutta, toimeliaisuutta ja uudistumiskykyä tarvitaan entistä enemmän. Koronapandemialla on ollut rankat vaikutukset matkailuvetoisen kuntamme työllisyyteen. Työnantajilla riittää kuitenkin uskoa alueen vetovoimaan epävarmuuden väistymisen jälkeenkin kunhan vain teemme kestäviä päätöksiä tässä sopeutumisvaiheessa.

Mihin asioihin olet erityisesti yrittäjänä halunnut vaikuttaa?

Viestintäalan yrittäjänä hoksautan tietysti aina viestinnällä ratkaistavista ongelmista. Lisäksi olen peräänkuuluttanut muun muassa tilaajavastuulain ja hankintaohjeiden huolellisempaa noudattamista kunnassa ja palvelusetelin käyttöönottamista lapsiperheiden tueksi. Olen myös osallistunut aktiivisesti elinvoimaohjelman laatimiseen.

Erityisesti yrittäjyyskasvatusasiat ovat sydäntäni lähellä. Usein yrittäjyyskasvatus mielletään pelkästään yritysten ja oppilaitosten väliseksi yhteistyöksi. Parhaimmillaan se on paljon enemmän. Olenkin miettinyt, että voisiko kuntien yritysneuvojien roolia muuttaa siten, että heidän tehtävänään ei olisi vain neuvoa yrittäjiä, vaan myös lisätä kunnan sisällä ymmärrystä yrittäjyydestä, eri elinkeinoista, hankinnoista, omistajanvaihdoksista ja elinkeinojen kehittämisestä. He kannustaisivat nuoria hakeutumaan kesätöihin paikallisiin yrityksiin ja lisäisivät oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Tämän rinnalla yrityspalveluviidakkoa joutaisi edelleen selkiyttää ja tehostaa yritysten suuntaan.

Mitä työ kunnanvaltuustossa on antanut?

Tietomääräni ja ymmärrykseni päätöksentekoprosessista kunnassa on kasvanut valtavasti. Maallikkona esimerkiksi perehtyminen kaavoitukseen, kunnan talouteen ja rakennushankkeisiin on ollut avartavaa.

Mitä työ on vaatinut?

Aluksi tuli pienenä järkytyksenä, että yhtäkkiä jopa 40 prosenttia työajastani menee kunnan luottamustehtäviin. Kokousten ohella asioihin perehtyminen ja kokouksiin valmistautuminen vievät aikaa. Toisaalta olen saanut selkeytettyä omaa yritystoimintaani. Koska omille töille on vähemmän aikaa, olen joutunut miettimään oman yritykseni painopisteitä: minkälaisia viestintätehtäviä on sisällöllisesti innostava, taloudellisesti kannattava ja aikataulujen puitteissa mahdollista tehdä.

Miksi on tärkeää, että yrittäjiä on ehdolla ensi kevään kuntavaaleissa ja he osallistuvat kunnalliseen päätöksentekoon?

Yrittäjillä on ollut aina iso rooli Inarin kunnan kehittäjänä. Lopultahan on kyse verotuloista, työpaikoista ja monipuolisista palveluista. Kunnalliseen päätöksentekoon tarvitaan yrittäjien näkemyksiä siitä, miten näitä syntyy kuntaan. Jotta äänemme olisi mahdollisimman monipuolinen, on tärkeää, että päätöksenteossa on mukana erilaisia yrittäjiä eri toimialoilta.

Inari on matkailuvetoinen kunta, jossa elinkeinot ja alihankintaketjut liittyvät vahvasti matkailuun. Moni yrittäjä on hyödyntänyt tämän poikkeuksellisen ajan kehittämällä toimintaansa ja luomalla kokonaan uusia palveluita. Haastankin yhä useampia yrittäjiä miettimään, mitä kaikkea voimme tehdä esimerkiksi kansainvälisyysosaamisellamme. Kunnalla on tässä oma roolinsa ihmisten ja ideoiden törmäyttäjänä ja esimerkiksi kestävien ja innovaatioihin innostavien hankintojen kautta.

Mitä sanot muille, vielä ehdokkuutta miettiville?

Tule mukaan vaikuttamaan, keskustelemaan ja etsimään keinoja, jolla parantaa kuntalaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaisuutta. Haasta itsesi ja muut miettimään, mitä voimme käytännössä tehdä yhteisen hyvän eteen. Näkökulman vaihtaminen tekee hyvää. Oman yrityksenkin mahdollisuudet voi nähdä uusin silmin.