Etsi

Ingen kommun utan företag

10 huvudpunkter för företagarna i kommunalvalet

 • Hur skulle din hemstad eller hemkommun se ut om det inte fanns företag?
 • Hur skulle kommuninvånarnas välfärdstjänster finansieras?

Det lönar sig att tänka på detta i kommunalvalet. För att företag ska lyckas i kommunen måste de kommunala beslutsfattarna beakta företagen i beslutsfattandet.

 • Interaktion mellan kommun och företag behövs. Det är näringslivspolitik.
 • Då beslut fattas i kommunen är det bra att kolla hur de påverkar företagen.
 • Byggande och förbindelser skapar en stark grund: tillstånd och planer snabbt!
 • Kommunerna ska hjälpa företagarna: nödvändiga uppgifter ska kunna ges elektroniskt och på ett ställe.
 • Den offentliga sektorn måste begränsas om man vill öka tillväxten.
 • Det allt vanligare distansarbetet utgör en möjlighet för många kommuner.
 • Få fart på företagandet genom offentliga upphandlingar: kommunen ska komma ihåg småföretagen!
 • Färre kommunala bolag, mer lokal företagsamhet!
 • Det lönar sig att låta företagen producera tjänster för kommuninvånarna.
 • Uppdaterad dagvård och utbildning, unga måste också få lära sig om företagande.

» Bekanta dig med hela kommunalvalsprogram ”Ingen kommun utan företag”  (på finska).

» Bekanta dig med kommunalvalsprogrammets sammanfattning.