Företagare – tre goda skäl att ställa upp i kommunalvalet 

  1. I kommunen fattas beslut med stor påverkan på företagarens vardag. En förtroendevald kan påverka redan i beredningsskedet, till exempel i nämnder. 
  2. De kommunala organen behöver olika synpunkter. Företagare kan bidra till beredningsarbetet och beslutsfattandet med mångsidig kompetens inom affärsverksamhet och ekonomi. 
  3. Det är företagarna själva som bäst känner till företagsvärlden.  

» Är du intresserad av att ställa upp?

» Meddela oss din kandidaturJohan Ångerman, SFP, Vasa
I ett samhälle i ständig förändring är företagsvärlden betydande. Det är viktigt att företagare från olika branscher är en del av det politiska samspelet. Genom att ställa sig till förfogande för kommunalpolitiken ges man möjlighet att vara med och påverka hur samhället utvecklas. Hållbar utveckling är min ledstjärna. Jag vill arbeta för bättre förutsättningar att skapa ett sundare Vasa genom att:


• Göra det möjligt att röra oss mera till fots och med cykel
• Bygga bättre byggnader med frisk inneluft i en tilltalande miljö
• Förbättra förutsättningar för lokal konsumtion av matvaror och turism


Susanne Ekström, SFP, Sjundeå

Det är viktigt att också företagare är med i beslutsfattandet. Det kan kännas byråkratiskt och att det går trögt framåt, men med tålamod kan man vara med och påverka. Det har jag lärt mig under mina 20 år i lokalpolitiken i Sjundeå. Jag vill gärna fortsätta arbeta för: 

 

•  Ett tryggt vägnätverk och utvecklade pendlingsmöjligheter med tåg och buss

•  Bra utrymmen för idrottsföreningarna och ett lokalt kommunalkök