Företagare – tre goda skäl att ställa upp i kommunalvalet

  1. I kommunen fattas beslut med stor påverkan på företagarens vardag. En förtroendevald kan påverka redan i beredningsskedet, till exempel i nämnder. 
  2. De kommunala organen behöver olika synpunkter. Företagare kan bidra till beredningsarbetet och beslutsfattandet med mångsidig kompetens inom affärsverksamhet och ekonomi. 
  3. Det är företagarna själva som bäst känner till företagsvärlden.  

» Meddela oss din kandidatur
 

Bekanta dig med fyra företagares erfarenheter om kommunalpolitik och varför de ställer upp i valet.Johan Ångerman, Vasa
I ett samhälle i ständig förändring är företagsvärlden betydande. Det är viktigt att företagare från olika branscher är en del av det politiska samspelet. Genom att ställa sig till förfogande för kommunalpolitiken ges man möjlighet att vara med och påverka hur samhället utvecklas. Hållbar utveckling är min ledstjärna. Jag vill arbeta för bättre förutsättningar att skapa ett sundare Vasa genom att:


• Göra det möjligt att röra oss mera till fots och med cykel
• Bygga bättre byggnader med frisk inneluft i en tilltalande miljö
• Förbättra förutsättningar för lokal konsumtion av matvaror och turism

 

Patrik Björkman, Borgå

 

Näringslivet och företagen har en stor roll då man mäter bland annat livskraften i ett centrum. Det betyder att besluten också behöver bedömas från företagens synvinkel. Vi behöver allt fler ledamöter som har förståelse för detta, därför är det viktigt att företagare ställer upp i valet. 

 

Jag vill också i fortsättningen vara med och jobba för att näringslivet och företagarna skall ha en bra stad att fungera i. Hoppas att många företagare blir invalda i fullmäktige. 

 

Jag vill jobba i Borgå med att bland annat förbättra:

 

• tomterbjudanden för etablerande företag eller företag som vill utvidga

• att det i besluten tas i beaktande också hur dessa påverkar näringslivet

• att vi i Borgå har ett fungerande och livskraftigt centrum

• dialogen mellan tjänstemännen, beslutfattare och företagare


Susanne Ekström, Sjundeå

Det är viktigt att också företagare är med i beslutsfattandet. Det kan kännas byråkratiskt och att det går trögt framåt, men med tålamod kan man vara med och påverka. Det har jag lärt mig under mina 20 år i lokalpolitiken i Sjundeå. Jag vill gärna fortsätta arbeta för: 

 

•  Ett tryggt vägnätverk och utvecklade pendlingsmöjligheter med tåg och buss

•  Bra utrymmen för idrottsföreningarna och ett lokalt kommunalkök

 Anna Bertills, Vörå

 

Jag har varit politisk aktiv i rätt många år och på olika nivåer. Sedan tre år tillbaka är jag också företagare.

 

Nu kandiderar jag i kommunalvalet och tror att vi företagare behövs extra mycket kommande år även som beslutsfattare. Förutom social- och hälsovårdsreformen ser vi också demografiska utmaningar. Vi blir inte fler invånare utan tvärtom.  Vi behöver helt enkelt ett växande antal invånare och skattebetalare. Kommunen behöver vara öppen för att pusha och skapa nya möjligheter för företagare.

 

Jag vill jobba för att Vörå kommun ska:

 

•  ha en stark bildningssektor

• vara en attraktiv helhet med service, företag och arbetsplatser

• pusha och skapa nya möjligheter för både mindre och större företag