Etsi

YKSINYRITTÄJIEN SIVUSTO
– 182 000 YKSINYRITTÄJÄN TYÖKALUPAKKI

Tämä sivusto on toteutettu yksinyrittäjien tueksi, verkostoitumisen avuksi ja vertaistuen väyläksi. Täältä löydät kaikki tarvitsemasi vinkit yksinyrittäjänä toimimiseen. YKSINYRITTÄJÄBAROMETRI SYKSY 2019

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Syksyn 2019 Pk-yritysbarometri perustuu 6 100 pk-yrityksen vastauksiin. Yksinyrittäjiä näistä vastaajista on 2 212. Tämä Yksinyrittäjäbarometri kertoo siis näiden yksinyrittäjävastaajien odotuksista.

Yksinyrittäjäbarometri kuvaa siten kattavasti suomalaisten yksinyrittäjien käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä.

Yksinyrittäjien suhdanneodotukset ovat laskeneet keväästä neljällä yksiköllä. Odotusten heikkeneminen vastaa pitkälle yleistä käsitystä talouden kehityksestä. Muihin pk-yrityksiin verrattuna yksinyrittäjien odotukset ovat hieman alhaisemmat ja yksinyrittäjien saldo-luku saa arvon yhdeksän.

Yritysten ikä ja kasvuhakuisuus vaikuttavat selvästi odotuksiin. Nuorimmilla yrityksillä on selvästi korkeammat suhdanneodotukset kuin aiemmin yrityksensä perustaneilla. Samoin kasvuhakuisemmilla yksinyrittäjillä on korkeammat odotukset kuin niillä, joilla ei kasvuhaluja samassa mitassa ole. On mielenkiintoista, että kasvuhakuisten yksinyrittäjien suhdanneodotukset ovat korkeammat kuin muiden kasvuhakuisten pk-yritysten.

Yksinyrittäjien odotukset henkilökunnan määrästä ovat positiiviset ja saldoluku saa arvon viisi. Erityisesti nuoremmat kasvuhakuiset yksinyrittäjät odottavat henkilöstön määrän kasvavan selvästi.

Yksinyrittäjät odottavat kasvattavansa henkilöstöä kaikilla päätoimialoilla. Erityisen hienoa on se, että yksinyrittäjien odotukset ovat positiivisia myös kaupassa. Kauppa on sektori, jossa muiden pk-yritysten odotukset ovat negatiiviset.

Voimakkaasti kasvuhakuiset yksinyrittäjät hakevat kasvua kansainvälistymisestä ja 40 prosentilla näistä yrityksistä on kansainvälistä liiketoimintaa. Voimakkaasti kasvuhaluisten yritysten joukosta kuudenneksella on myös suoraa vientiä.

» Lue lisää