Etsi

Arvostusta ja turvaa yksinyrittäjille

Syksyn aikana on puhuttu poikkeuksellisen paljon yksinyrittäjien merkityksestä. Hyvä niin. Hallituksen piirissä luodaan nyt runsaasti odotuksia sille, että yksinyrittäjyys nousee sille kuuluvaan asemaan. Olin hiljan työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä Kansallisessa yrittäjyysfoorumissa, jossa keskityttiin pääministeri Rinteen ja elinkeinoministeri Kulmunin johdolla hallitusohjelman lupaamaan yrittäjyysstrategiaan. Myös yrittäjyysstrategissa luvataan yksinyrittäjien aseman parantamista. 

Merkittävin yrittäjätilaisuus oli kuitenkin, kun Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä jaettiin ensimmäistä kertaa Valtakunnallinen vuoden yksinyrittäjä -palkinnot. Tällä Suomen Yrittäjät halusi osoittaa arvostustaan kaikille yksinyrittäjille. Myös monissa muissa yrittäjien syksyn tapahtumissa oman tuntumani mukaan teema on ollut hienosti esillä.

Yrittäjän ja palkansaajan työssäoloehto yhdistettävä

Noin kaksi kolmasosaa yrittäjistä on Suomessa yksinyrittäjiä. Lisäksi yhä useampi – noin joka kymmenes yrittäjä – tekee töitä sekä yrittäjänä että palkansaajana. Tähän liittyy kuitenkin työttömyysturvassa ongelma, joka on ainoa sosiaalivakuutuksen laji, jossa eri statuksilla tehtyä työtä ei voi yhtäaikaisesti vakuuttaa.

Me Suomen Yrittäjissä olemme esittäneet, että yrittäjän ja palkansaajan työssäoloehdot tulee yhdistää siten, että molemmista työnteon tavoista voi kerryttää turvaa yhdessä. Työssäoloehdon kertymisen tulee perustua vakuutettuun työtuloon ja työskentelyn kestoon, ei viikkotyöaikaan.

Yksinyrittäjän työterveyshuolto kuntoon

Haasteita on myös työterveyshuollossa. Yksinyrittäjäkyselymme (2019) mukaan vain pienellä osalla on käytössään yrittäjän työterveyshuolto. Kaksi kolmesta vastanneesta ei ollut järjestänyt itselleen työterveyshuoltoa. Onneksi yksityinen sairauskuluvakuutus oli kuitenkin käytössä noin puolella kyselyn vastanneesta. Työterveyshuoltoon tarvitaankin kevyitä ja joustavia toimintamalleja tukemaan yrittäjien työkykyä sekä vastaamaan työn uusien muotojen haasteisiin.

 

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Anssi Kujala

Anssi Kujala työskentelee Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtajana.