Etsi

Yksinyrittäjät nousevat kriisissä arvoon

Talouselämää koskeva uutisointi keskittyy usein pörssi- tai suurimpien työnantajayritysten ympärille. Onkin tärkeää, että suurten yritysten näkymiä seurataan tarkoin.

Samalla on hyvä muistaa, että suomalaisista yrityksistä noin kaksi kolmesta on yksinyrittäjiä. Yksinyrittäjien arki ylittää harvoin talouslehtien ykkösuutiset, mutta näiden yrittäjien merkitys on tärkeää työllisyyden, alihankintaketjujen toimivuuden, luovuuden ja kasvunäkymien kannalta. Jokainen suurikin on ollut joskus pieni ja yksin. Moni tämän hetken menestyvistä työantajayrityksistä on aloittanut aikanaan yksinyrittäjänä – ja usein nämä yritykset ovat maamme taloushistorian hienoimpia tarinoita.    

Yksinyrittäjät muistettava koronakriisissä

Suomen Yrittäjät on toiminut yksinyrittäjien puolesta pitkään. Me tiedämme miten merkitykselliseksi verkostoituneitten yksinyrittäjien työ on kasvanut 2000-luvulla. Pelkästään yksinyrittäjien määrän kasvua voidaan luonnehtia 2000-työelämän yhdeksi suurimmaksi ilmiöksi. Heidän määränsä on kasvanut yli 60 000. Heitä on nyt 187 000 yrittäjää.    

Tämän vuoden tammikuussa julkaisimme 12 kohdan ohjelman toimenpiteistä yksinyrittäjyyden vahvistamiseksi. Näiden esityksien tavoitteena oli muun muassa edistää yksinyrittäjyyden edellytyksiä ja parantaa yksinyrittäjien jaksamista. 

Alkuvuonna tuntui, että esityksemme resonoivat hyvin päättäjien keskuudessa. Ymmärrystä tuli ja yhä useampi päättäjä näki yksinyrittäjyyden merkityksen ja potentiaalin. Mutta sitten maailma mullistui, tuli koronakriisi ja Suomessakin haasteet muuttuivat kehittämisestä selviytymiseen. 

Vaikuttaminen kannatti: uusia tukimuotoja tarjolla 

Olemme kriisin alkuvaiheesta lähtien muistuttaneet päättäjiä siitä, että tämän kriisin keskellä yksinyrittäjiä ei saa unohtaa. Pienen yrityksen puskurit ovat kaikkein heikoimmat kriisin yli selviytymiseen ja sopeuttamiskeinot ovat rajalliset, kun kassavirta tyrehtyy yhdessä yössä.

Vaikuttamisellamme on saatu aikaan yksinyrittäjien kannalta monia hyviä asioita, joista yrittäjän työttömyysturva ja yksinyrittäjätuki ovat tärkeimmät. Molemmat ovat tukimuotoina uusia, joita ei ole ollut käytössä koskaan aiemmin. Viimeksi työmme ansiosta on saatu myös tärkeitä parannuksia, kuten päätoimisesti yrittäjänä toimivien eläketuloa saavien kuuluminen kuntien kautta jaettavan yksinyrittäjätuen piiriin.

On syytä kiittää maan hallitusta siitä, että se on huomioinut yksinyrittäjät osana yrityksille suunnattua selviytymispakettia. Näin ei välttämättä olisi ollut, mutta pidän hienona, että lopulta nähtiin osana kriisistä palautumista ja yhteiskunnan vahvistamista yksinyrittäjyyden merkitys. 

Yleistuki tarvitaan

Mutta yhtälailla on edelleen tärkeää, että yksinyrittäjien yrityksiä ei päästetä kaatumaan kriisin aikana. Tämä on tärkeää huomioida myös yleistuen valmistelussa. Terveellä pohjalla olevat yksinyrittäjien yritykset tulee olla yleistuen piirissä. Lisäksi yksinyrittäjillä tulee olla mahdollisuus hakea kehittämistukea, kuten työllistävien yritysten jo aiemmin.

Yksinyrittäjiä ja työnantajayrittäjiä ei kannata asettaa vastakkain. Usein nämä kaksi yrittäjäryhmää toimivat tärkeässä vuorovaikutuksessa keskenään. Ilman yksinyrittäjiä monen työnantajayrityksen alihankintaketju olisi vaikeuksissa, ilman työantajayrityksiä moni yksinyrittäjiä menettäisi tärkeitä asiakkaitaan. 

Kaikki yrittäjyyden muodot on nyt syytä nostaa arvoon ja tasavertaiseen asemaan.


Anssi Kujala
varatoimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Anssi Kujala

Anssi Kujala työskentelee Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtajana.