Etsi

Mistä on kyse?

Yksinyrittäjien sivusto on 182 000 yksinyrittäjän työkalupakki

Yksinyrittäjiä on jo reilusti yli puolet Suomen yrittäjistä. Yksinyrittäjien määrä on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samanaikaisesti yksinyrittäjien merkitys koko yhteiskunnalle on kasvanut.


Suomen Yrittäjien yksinyrittäjätoiminta

Suomessa on yli 280 000 yritystä, joista jo noin 180 000 on yhden hengen yrityksiä. Niiden määrä on viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana kasvanut noin 45 000:lla. Työnantajayritysten määrä on samalla jaksolla noussut noin 3 000:lla. Yritysmäärän kasvu on siten hyvin suurelta osin ollut yksinyrittäjien varassa.

Yli puolet jäsenyrityksistä on yhden henkilön yrityksiä. SY on toiminut koko olemassaolonsa ajan voimakkaasti yksinyrittäjien puolesta. Lähes kaikki SY:n ajamat toimet yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi palvelevat samalla myös yksinyrittäjien etua.

Yksinyrittäjyyden yleistyessä järjestön on kuitenkin entistä vahvemmin haettava myös sellaisia uusia keinoja ja toimintatapoja, jotka parantavat erityisesti yksinään toimivien yrittäjien asemaa. Yksinyrittäjien aseman parantaminen on tärkeää yrittäjänä toimiville jäsenille, mutta se on tärkeää myös SY:lle järjestönä. Tavoitteena tulee olla, että SY koetaan yhteiskunnassa entistä vahvemmin yksinyrittäjien etua edistäväksi tahoksi.

Oheisissa asiakirjoissa esitettyjen toimien tarkoitus on entisestään vahvistaa yksinyrittäjien toimintaedellytyksien parantamista, mutta myös kehittää järjestö- ja viestintäpalveluja tälle tärkeälle ryhmälle.

» Yrittäjien yksinyrittäjäohjelma 2019-2022
 

» Yksinyrittäjäohjelman 2019-2022 tiivistelämä
» Yksinyrittäjäkysely 2019
» 11 keinoa parantaa yksinyrittäjien asemaa
 

Kysy lisää

Organisaatio

Suomen Yrittäjät

Yhteystiedot

Käyntiosoite: c/o Fennian pääkonttori, Kyllikinportti 2,  00240 Helsinki
Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki
Puhelin: 09 2292 2926, 050 372 4804
mika.hameenniemi@yrittajat.fi

Toimialajärjestöyhteistyö, yksinyrittäjätoiminta