Etsi

Tiedote

Koronakriisituki yksinyrittäjille

Koronakriisi on iskenyt kovasti yksinyrittäjiin. Tarjolla on tukea kriisistä selviämiseksi. Mutta kuka sitä voi hakea? Millä ehdolla? Ja mistä? Kokosimme ohjeet yksinyrittäjille.

Kuka voi saada yksinyrittäjätukea?

 • Yksinyrittäjä, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Tilannetta katsotaan hakemushetkellä. 
 • Jos yrittäjä on irtisanonut kaikki työntekijät eikä hänellä hakemushetkellä ole työntekijöitä, yrittäjä voi hakea yksinyrittäjätukea.  
 • Jos yrittäjän toimitiloissa toimii muita niin sanotusti vuokratuolilla (esim. parturikampaajat, kosmetologit) eikä hänellä ole työsuhteessa ketään, yrittäjä voi hakea yksinyrittäjätukea.
 • Myös vuokratuolilla toimivat ovat kukin yksinyrittäjiä, jotka samalla tavoin oikeutettuja yksinyrittäjätukeen.

Miten määritellään päätoimisuus?

 • Yksinyrittäjä on YEL-rekisterissä TAI esittää minimissään 20 tuhannen euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

  HUOMIOI: Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle, jos muut ehdot täyttyvät.

Ketkä yksinyrittäjäksi itsensä ehkä kokevat kuuluvat työnantajatueksi määritellyn ELY-tuen piiriin?

 • Jos työllistää hakemushetkellä lyhytaikaisesti tai osa-aikaisesti tai työntekijät ovat lomautettuna tai äitiys- tai vanhempainvapaalla, yrittäjä kuuluu pientyönantajien tuen piiriin. Sitä haetaan ELY-keskuksista. 
 • Jos yrityksessä useita yrittäjiä, mutta ei työntekijöitä, yrittäjä ei kuulu yksinyrittäjätuen piiriin vaan voi hakea tukea ELY-keskuksesta.

Mitä ehtoja tuen saamiselle on?

 • Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen.
  • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia.
  • Sesonkiluonteisessa liiketoiminnassa vertaillaan edellisen sesongin myyntituottojen kehitykseen.
 • Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset.
 • Vuoden 2019 tilinpäätöksestä tai annetusta veroilmoituksesta ilmenee, että tilikauden tulos on ollut positiivinen.

  HUOMIOI: Jos tulos on ollut negatiivinen sen takia, että yrityksellä on normaaleja suuremmat poistot tai on maksettu itselle palkkaa, tuloksen tulkitaan olevan positiivinen.
   
 • Jos yrityksellä ollut jo ennen koronaepidemiaa verovelkoja, kunnat pyytävät yrittäjää toimittamaan todistuksen veroveloista. 
  • Yrittäjät voivat tarkistaa verovelkatilanteensa YTJ-yritystietojärjestelmästä, lukuun ottamatta toiminimellä toimivia yksinyrittäjiä, jotka käyttävät OmaVero-palvelua.
  • Jos yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai muu hyväksytty suunnitelma (esim. ulosoton suunnitelma) tai yrittäjä voi osoittaa tehneensä verovelkojen maksujärjestelyhakemuksen. 
  • Pienempien verovelkojen osalta voidaan käyttää harkintaa tuen myöntämisessä. Kunnat ohjeistavat tarkemmin, miten toimivat verovelkatiedon osalta.

Miten yksinyrittäjien koronatukea haetaan?

 • Tuki haetaan YTJ-rekisterin mukaisesta yrityksen sijaintikunnasta. Hakua varten täytetään kunnan lomake, jossa on seuraavat tiedot:
  • Hakijan perustiedot
  • Toiminnan kuvaus
  • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
  • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)
 • Hakemukseen on jätettävä seuraavat liitteet:
  • Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
  • Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, tieto Verohallinnon hyväksymästä suunnitelmasta verovelan maksamiseksi, tieto ulosoton vastaavasta suunnitelmasta tai tieto verovelan maksujärjestelyhakemuksesta.
 • Omaa kuntaa koskevat tiedot ja lomake löytyvät täältä.   

Muuta huomioitavaa yksinyrittäjätuesta

 • Suuruudeltaan 2000 euroa, kyseessä on kertasumma.
 • Tuki on tarkoitettu yrityksen juoksevien kulujen kattamiseen, kaikkiin yrityksen kuluihin paitsi yrittäjän itselleen nostamaan palkkaan.  
 • Yksinyrittäjätuki on saajalleen veronalaista tukea, kuten kaikki muutkin tuet. Veronalaisesta yksinyrittäjätuesta saa tehdä yritystoimintaan kuuluvat vähennykset. Valtaosalla tulot ovat pudonneet hyvin merkittävästi tai jopa kokonaan, mutta kuluja on edelleen runsaasti. Näin ollen kulut ovat suurella osalla yksinyrittäjistä isommat kuin tulot, jolloin ei ole verotettavaa. 
 • Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.
 • Maatilayrittäjät eivät voi hakea yksinyrittäjätukea, vaan he hakevat tukea maa- ja metsätalousministeriön tuen piirissä.