Etsi

YRITYSMATERIAALIA OPETTAJILLE

Sivuston kokoaa yhteen yrittäjyysmateriaalia, jota opettaja voi hyödyntää opetuksessaan.  Materiaali sopii käytettäväksi eri kouluasteilla ja aihekokonaisuuksissa.


Haluatko tutkia yhdessä opiskelijan kanssa:

  • Millaista on suomalainen yrittäjyys?

  • Miksi yritykset ovat tärkeitä?

  • Millaisia taitoja yrittäjä tarvitsee?

  • Millaisia erilaisia yritysmuotoja on olemassa?

  • Miten tehdään liiketoimintasuunnitelma?

  • Miten toimia yrittäjämäisesti?

  • Miten oppia yrittäjyyden kautta tärkeitä työelämätaitoja?

Sivusto on jaettu kolmen teeman alle, joista voit valita sopivan materiaalin

>>Yrittäjyydestä

    >>Yrittäjäksi

>>Yrittäjämäinen oppiminen

Oppiminen yrittäjyydestä (about entrepreneurship)

Oppiminen yrittäjyyttä varten (for entrepreneurship)

Oppiminen yrittäjämäisen pedagogiikan avulla (through entrepreneurship)

 


 

Sivusto on osa Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanketta. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.