Etsi

YRITYSMATERIAALIA OPETTAJILLE

Sivustolle on koottu yrittäjyysmateriaalia, jota voi hyödyntää opetuksessa ja oppitunneilla.  Materiaali sopii käytettäväksi eri kouluasteilla ja aihekokonaisuuksissa.

Haluatko tutkia yhdessä oppijoiden kanssa:

  • Millaista on suomalainen yrittäjyys?

  • Miksi yritykset ovat tärkeitä?

  • Millaisia taitoja yrittäjä tarvitsee ja kuinka niitä voi harjoitella?

  • Millaisia yritysmuotoja on olemassa?

  • Miten tehdään liiketoimintasuunnitelma?

  • Miten toimia yrittäjämäisesti?

  • Miten oppia yrittäjyyden kautta taitoja tulevaisuuden työelämään?

 

Opettajan materiaali on jaettu kolmen teeman alle. Lue lisää alla olevista linkeistä ja valitse tavoitteisiisi sopiva materiaali.

>>Yrittäjyydestä

>>Yrittäjäksi

>>Yrittäjämäinen oppiminen

 


 

Sivusto on osa Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanketta. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.