Etsi

YRITYSMATERIAALIA OPETTAJILLE

Sivuston kokoaa yhteen yrittäjyysmateriaalia, jota opettaja voi hyödyntää opetuksessaan. 


Haluatko tutkia yhdessä opiskelijan kanssa:

  • Millaista on suomalainen yrittäjyys?

  • Miksi yritykset ovat tärkeitä?

  • Millaisia taitoja yrittäjä tarvitsee?

  • Miten perustetaan yritys?

  • Millaisia eri yritysmuotoja on olemassa?

  • Miten tehdään liiketoimintasuunnitelma?

  • Miten toimia yrittäjämäisesti?

  • Miten oppia yrittäjyyden kautta tärkeitä työelämätaitoja?

Sivusto on jaettu kolmen teeman alle, joista voit valita sopivan materiaalin. 

Yrittäjyydestä

Yrittäjäksi

Yrittäjämäinen oppiminen

Oppiminen yrittäjyydestä (about entrepeneurship)

Oppiminen yrittäjyyttä varten          (for entrepeneurship)

Oppiminen yrittäjämäisen pedagogiikan avulla (through entrepreneurship)

 


 

Sivusto on osa Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanketta. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.