IDEASTA SE LÄHTEE, MUTTA MITÄ MUUTA TARVITAAN?

Yrittäjäksi ryhtyminen edellyttää mitä moninaisimpia taitoja, mutta onneksi yrittäjyyteen voi oppia. Yrittäjyyteen yhdistetään usein luovuus, riskinottokyky ja itseohjautuvuus. Yrittäjäksi ryhtyessä on ymmärrettävä myös markkinoinnista, liiketoiminnasta sekä yrittäjän velvollisuuksista. Sivulle on koottu erityisesti liiketoimintaosaamiseen liittyvää materiaalia, yrittäjätarinoita ja oppaita. 

>>Yrittäjätarinoita

 • Youtube-soittolistoja nuorista yrittäjistä

Ideoita opettajalle

 • Keskustelkaa videoiden pohjalta yrittäjyyden iloista ja suruista.
 • Millaista osaamista yrittäjä tarvitsee? Keskustelkaa videoiden pohjalta.

>>Yrittäjyystesti

 • Suomen Yrittäjien Yrittäjätesti

Ideoita opettajalle

 • Testin voi tehdä yksin tai yhdessä. Voitte esimerkiksi keskustella testin tuloksista ja kysymyksistä ryhmässä.

>>Munyritys.fi

 • Sivustolta löydät nuorten yrittäjien tarinoita

Ideoita opettajalle

 • Tukea ja inspiraatiota esim. kesäyrittäjyyttä kokeilevalle.
 • Itseopiskelumateriaaliksi yrittäjyyskurssin ohelle.

>>Yrittäjän liiketoimintaosaaminen

 • Nuoretyrittäjät.tv tarjoaa hyödyllistä informaatiota liiketoimintaosaamisesta ymmärrettävässä ja napakassa videomuodossa

Ideoita opettajalle

 • Lyhyet videot sopivat hyvin esimerkiksi itseopiskelumateriaaliksi erilaisille yrittäjyyskursseille.

>>Yrittäjän ABC

 • Suomen Yrittäjien neuvonta-sivusto yrittäjälle
 • Verohallinnon youtube-soittolista veroasioista uudelle yrittäjälle

Ideoita opettajalle

 • Suomen Yrittäjien ohjeet ja Verohallinnon napakat videot sopivat itseopiskelumateriaaliksi esimerkiksi yrittäjyyskurssille.

>>Yrityksen perustamisoppaita

 • Suomen Yrittäjien opas yrityksen perustamiseen

 • Uusyrityskeskuksen opas alkavalle yrittäjälle

Ideoita opettajalle

 • Perusteelliset ohjeet yritystoiminnan käynnistämiseen esimerkiksi yrittäjyyskursseille.