IDEASTA SE LÄHTEE, MUTTA MITÄ MUUTA TARVITAAN?

Yrittäjäksi ryhtyminen edellyttää mitä moninaisimpia taitoja, mutta onneksi yrittäjyyteen voi oppia. Yrittäjyyteen yhdistetään usein luovuus, riskinottokyky ja itseohjautuvuus. Yrittäjäksi ryhtyessä on ymmärrettävä myös markkinoinnista, liiketoiminnasta sekä yrittäjän velvollisuuksista. Alla oleviin linkkeihin on koottu erityisesti liiketoimintaosaamiseen liittyvää materiaalia, yrittäjätarinoita ja oppaita. 

» Yrittäjätarinoita

Ideoita opettajalle

 • Keskustelkaa videoiden pohjalta yrittäjyyden iloista ja suruista.
 • Keskustelkaa videoiden pohjalta yrittäjyydessä tarvittavasta osaamisesta.

» Tukea/verkostoja opiskelijayrittäjälleIdeoita opettajalle

 • Tilaa oppilaitokseesi opiskelijayrittäjyyden materiaaleja, kuten julisteita ja esitteitä.
  Materiaalitiedustelut: heiju.simola@yrittajat.fi.

» Munyritys.fi

Ideoita opettajalle

 • Vinkkaa sivusta kesäyrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille.
 • Hyödynnä esimerkiksi yrittäjyyskurssin itseopiskelumateriaalina.

» Yrittäjän liiketoimintaosaaminen

Ideoita opettajalle

 • Hyödynnä napakoita videoita esimerkiksi yrittäjyysvalmennuksessa ja verkko-opetuksessa. 

» Yrittäjän ABC ja yrittäjän verot

Ideoita opettajalle

 • Keskustelkaa yrittäjän verotuksen ominaispiirteistä.
 • Tutustukaa yrittäjän ABC:hen, millaista eri osaamista yrittäjä tarvitsee?
 • Tutustukaa alennuslaskuriin. Keskusteltaa esimerkiksi alennusten vaikutuksesta yrityksen kannattavuuteen.
 • Tutustukaa palkkalaskuriin. Keskustelkaa esimerkiksi siitä, mistä yrittäjän palkkakulut muodostuvat.

» Yrityksen perustamisoppaita

Ideoita opettajalle

 • Tutustukaa yrityksen perustamisen vaiheisiin ja asiantuntijakumppaneihin.
 • Tehkää leikkimielinen yrittäjyystesti ja keskustelkaa testin tuloksista ryhmässä.  Testi: https://www.yrittajat.fi/yrittajatesti

» Oma duuni paras duuni

Ideoita opettajalle