TUKEA YRITTÄJÄMÄISEEN PEDAGOGIIKKAAN

Yrittäjämäinen pedagogiikka tarjoaa toiminnallisia työvälineitä opettajalle, joka haluaa vahvistaa oppijoiden yritteliäisyyttä. Yrittäjyyden kautta oppii tärkeitä elämänhallinta- ja työelämätaitoja. Yrittäjämäisessä pedagogiikassa toiminnallisuus, luovuus ja ongelmanratkaisukyky ovat oppimisen keskiössä. Tältä sivulta löydät monia yrittäjämäisen pedagogiikan malleja, oppaita ja yhteistyökumppaneita. 

>>Yhteistyökumppanit

  • Listaus yrittäjyyskasvatuksen kumppaneista opettajalle

>>Yrittäjyysopetuskilpailu

  • Innovatiivisia yrittäjyyspedagogiikan malleja ammatillisen koulutuksen kentältä

>>Oppaita ja julkaisuja

  • Suomen Yrittäjien oppaita ja julkaisuja opettajalle yrittäjyysopetuksen edistämiseen

>>Koulu-yritysyhteistyö

  • Suomen Yrittäjien materiaalia opettajille ja yrittäjille yrityksen ja koulun yhteistyön tueksi