TUKEA YRITTÄJYYSPEDAGOGIIKKAAN

Yrittäjyyspedagogiikka tarjoaa toiminnallisia työvälineitä opettajalle, joka haluaa vahvistaa oppijoiden yritteliäisyyttä ja antaa valmiuksia yrittäjyyteen. Yrittäjyyden kautta oppii tärkeitä elämänhallinta- ja työelämätaitoja. Yrittäjyyspedagogiikassa toiminnallisuus, arvon luominen, luovuus ja ongelmanratkaisukyky ovat oppimisen keskiössä. Tältä sivulta löydät monia yrittäjyyspedagogiikan malleja, oppaita ja yhteistyökumppaneita. 

⟩ Opettajan yhteistyökumppanit


 

Ideoita opettajalle

  • Tutustu oman alueesi yrittäjyyskasvatuksen kumppaneihin. Kutsu heidät kylään ja pohtikaa millaista yhteistyötä voisitte tehdä. 

 

⟩ Yrittäjyysopetuskilpailu


 

Ideoita opettajalle

  • Tutustu palkittuihin yrittäjyysopetuksen malleihin ja keskustele niistä kollegoiden kanssa.
  • Vieraile muissa oppilaitoksissa tutustumassa heidän parhaisiin käytänteisiin.

 

⟩ Oppaita ja julkaisuja


 

Ideoita opettajalle

  • Tutustu yrittäjyyspedagogiikan valmiisiin malleihin ja ovalluksiin. Ja tuunaa niistä itsesi näköisiä.

 

⟩ Koulu-yritysyhteistyö

Ideoita opettajalle

  • Kutsukaa alueen yrittäjiä ideoimaan koulu-yritysyhteistyötä.
  • Ohjaa opiskelijoita järjestämään yritysvierailuja mielenkiintoisiin yrityksiin.

⟩ Min affärsidé – Läromaterial

Ideoita opettajalle

  • Min affärsidé on opetusmateriaali, jossa yhdistyy ruotsin kielen opiskelu ja yrittäjyyskasvatus.
  • Lyhyet videot toimivat inspiraationa omien vahvuuksien kirkastamiselle ja omille yritysideoille. Valmiiden tehtäväpohjien avulla yritysideat voi suunnitella esitettävään muotoon.

⟩ Opettajan opas 

Ideoita opettajalle

  • Opas avaa yrittäjyyspedagogiikan peruselementit pähkinänkuoressa
  • Yrittäjyyspedagogiikka auttaa vahvistamaan oppijoiden työelämä- ja yrittäjyystaitoja