TUKEA YRITTÄJÄMÄISEEN PEDAGOGIIKKAAN

Yrittäjämäinen pedagogiikka tarjoaa toiminnallisia työvälineitä opettajalle, joka haluaa vahvistaa oppijoiden yritteliäisyyttä. Yrittäjyyden kautta oppii tärkeitä elämänhallinta- ja työelämätaitoja. Yrittäjämäisessä pedagogiikassa toiminnallisuus, luovuus ja ongelmanratkaisukyky ovat oppimisen keskiössä. Tältä sivulta löydät monia yrittäjämäisen pedagogiikan malleja, oppaita ja yhteistyökumppaneita.