YRITTÄJYYTTÄ OPETUKSEEN - VINKKEJÄ OPETTAJALLE YRITTÄJÄMÄISEEN PEDAGOGIIKKAAN

Yrittäjämäinen pedagogiikka tarjoaa toiminnallisia työvälineitä opettajalle, joka haluaa opettaa yritteliäisyyttä minkä vain oppiaineen kautta. Yrittäjyyden kautta oppii tärkeitä työelämätaitoja, joista on hyötyä kelle tahansa. Yrittäjämäisessä pedagogiikassa toiminnallisuus, luovuus ja ongelmanratkaisukyky ovat oppimisen keskiössä. 

Tältä sivulta löydät monia yrittäjämäisen pedagogiikan malleja sekä oppaita hyödynnettäväksi missä vain oppiaineessa. Esimerkiksi yrittäjyysopetuskilpailu-sivulta löydät useita palkittuja yrittäjyysopetusmalleja. Lisäksi löydät sivulta koulun ja opettajan yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjämäisen pedagogiikan yhteistyökumppanit.