Etsi

Suomalainen yrittäjyys

Yritystilastot-diasarja

Yritystilastot-kalvosarjaan on koottu tietoja yritysten määrän kehityksestä sekä yritysten määrästä kokoluokittain, henkilöstön ja liikevaihdon perusteella. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2016 tietoihin. Voit lukea lisätietoa suomalaisesta yrittäjyydestä myös täältä.

Yrittäjyyden trendit-diasarja

Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malisen esitys yrittäjyyden kehityksestä ja trendeistä.

Suomen Yrittäjien tutkimuksia

Suomen Yrittäjät teettävät vuodessa useita yrittäjyysaiheisia tutkimuksia. Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. 

Tilastokeskuksen yrittäjyystilastot

Tilastokeskus tarjoaa laajan valikoiman yrittäjäaiheisia tilastoja. Esimerkiksi aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten-tilasto antaa kuvaa siitä, kuinka monet suomalaiset perustavat oman yrityksen esimerkiksi vuoden aikana.