Etsi

Suomalainen yrittäjyys

Yritystilastot-diasarja

Yritystilastot-kalvosarjaan on koottu tietoja yritysten määrän kehityksestä sekä yritysten määrästä kokoluokittain, henkilöstön ja liikevaihdon perusteella. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2016 tietoihin.

Suomen Yrittäjien tutkimuksia

Suomen yttäjät teettävät vuodessa useita yrittäjyysaiheisia tutkimuksia. Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. 

Tilastokeskuksen yrittäjyystilastot

Tilastokeskus tarjoaa laajan valikoiman yrittäjäaiheisia tilastoja. Esimerkiksi aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten-tilasto antaa kuvaa siitä, kuinka monet suomalaiset perustavat oman yrityksen.