YRITTÄJYYSFAKTAT HALTUUN

Yrittäjyys on keskeinen osa suomalaista yhteiskuntaa. Yritykset työllistävät, maksavat veroja sekä tarjoavat palveluita, joita käytämme päivittäin. Yrityksiä on monenlaisia, kansainvälisistä isoista yrityksistä aina pieniin yksinyrittäjiin saakka.

Tällä sivulla löydät linkkejä yrittäjyydestä kertovaan materiaaliin, jota voit vapaasti hyödyntää. Materiaali sisältää hyödyllistä tietoa suomalaisesta yrittäjyydestä, pk-yrityksien tilanteesta, nuorten yrittäjyysasenteista sekä yrittäjyyden viimeisimmistä trendeistä. Materiaali sopii käytettäväksi jokaisella kouluasteella ja eri oppiaineissa kun haluat opettaa yrittäjyydestä.

Suomalainen yrittäjyys

Ideoita opettajalle

  • Järjestäkää tietovisa yrittäjyysfaktoista.
  • Vierailkaa ryhmää kiinnostavassa yrityksessä.

Käsitteitä yrittäjyydestä

Ideoita opettajalle

  • Voit perehdyttää oppijan yrittäjyyden keskeisiin käsitteisiin diasarjan avulla.

Nuoret ja yrittäjyys

Ideoita opettajalle

  • Keskustelkaa yrittäjyydestä uravaihtoehtona.
  • Millaisia asenteitä teillä on yrittäjyyteen?

Ajankohtaista yrittäjyydestä

Ideoita opettajalle

  • Tutkikaa, miten yrittäjyys näkyy mediassa.
  • Millaiset trendit ovat pinnalla suomalaisessa yrittäjyydessä?
  • Lukekaa Yrittäjyyssanomien näköislehteä Yrittäjän päivänä.