YRITTÄJYYSFAKTAT HALTUUN

Yrittäjyys on keskeinen osa suomalaista yhteiskuntaa. Yritykset työllistävät, maksavat veroja sekä tarjoavat palveluita, joita käytämme päivittäin. Tältä sivulta löydät materiaalia, jota voit hyödyntää kun haluat lisätä oppijoiden yrittäjyystietoutta. Alla olevista linkeistä löytyy hyödyllistä tietoa suomalaisesta yrittäjyydestä, pk-yrityksien tilanteesta, nuorten yrittäjyysasenteista sekä yrittäjyyden ilmiöistä. 

⟩ Suomalainen yrittäjyys

Ideoita opettajalle

  • Järjestäkää tietovisa yrittäjyysfaktoista.
  • Millaisia yrityksiä lähiympäristöstä löytyy? Vierailkaa kiinnostavassa yrityksessä.

⟩ Käsitteitä yrittäjyydestä

Ideoita opettajalle

  • Tutustukaa yrittäjyyden keskeisiin käsitteisiin. Keskustelkaa yhdessä yrittäjien kanssa, mitä termit tarkoittavat yrittäjän arjessa.

⟩ Nuorten yrittäjyysasenteetIdeoita opettajalle

  • Keskustelkaa yrittäjyydestä uravaihtoehtona. Mitä mahdollisuuksia siihen liittyy? Entä millaisia haasteita?

⟩ Ajankohtaista yrittäjyydestä

Ideoita opettajalle

  • Tutkikaa, miten yrittäjyys näkyy mediassa.
  • Millaiset trendit ovat pinnalla suomalaisessa yrittäjyydessä?