YRITTÄJYYSOPETUSKILPAILU 2021

Suomen Yrittäjät etsii joka kevät valtakunnallisella yrittäjyysopetuskilpailulla innovatiivisimpia ja vaikuttavimpia yrittäjyyspedagogiikan malleja ammatillisen koulutuksen kentältä. Kilpailussa on sarjat sekä toisen asteen ammattioppilaitoksille että korkea-asteen ammattikorkeakouluille.

Ammattioppilaitokset: vuoden 2021 kilpailun teemana on digitaalisesti toteutettu yrittäjyysopetus

Tavoitteena on tuoda esiin yrittäjyysopetuksen malleja, jotka innostavat oppimaan ja kehittymään osana yrittäjyyden ekosysteemiä eli kasvuympäristöä. Malli voi olla uusi tai jokin olemassa oleva, säännöllisesti toteutettava kokonaisuus. Sen sisältö ja menetelmät ovat vapaasti valittavissa. 

Yrittäjyysopetus on parhaimmillaan innostavaa, luovaa, toiminnallista ja yhdessä tekemistä – kuten yrittäjyyskin. Nämä arvot toimivat myös kilpailun arviointikriteereinä.

Ammattikorkeakoulut

Lisätietoja myöhemmin.

Parhaat mallit

Ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen menneiden vuosien parhaat mallit ovat myös kaikkien nähtävillä.

KILPAILUKUTSUT

 


JÄRJESTÄVÄT