YRITTÄJYYSOPETUSKILPAILU 2019

Suomen Yrittäjät etsii joka kevät valtakunnallisella yrittäjyysopetuskilpailulla innovatiivisimpia ja vaikuttavimpia yrittäjyyspedagogiikan malleja ammatillisen koulutuksen kentältä. Kilpailussa on sarjat sekä toisen asteen ammattioppilaitoksille että korkea-asteen ammattikorkeakouluille.

Ammattioppilaitokset: vuoden 2019 kilpailun teemana on yrittäjyyden ekosysteemi

Tavoitteena on tuoda esiin yrittäjyysopetuksen malleja, jotka innostavat oppimaan ja kehittymään osana yrittäjyyden ekosysteemiä eli kasvuympäristöä. Malli voi olla uusi tai jokin olemassa oleva, säännöllisesti toteutettava kokonaisuus. Sen sisältö ja menetelmät ovat vapaasti valittavissa. 

Yrittäjyysopetus on parhaimmillaan innostavaa, luovaa, toiminnallista ja yhdessä tekemistä – kuten yrittäjyyskin. Nämä arvot toimivat myös kilpailun arviointikriteereinä.

Ammattikorkeakoulut: pelataan yrittäjyyden puolesta!

Kilpailu perustuu marraskuussa 2018 julkaistuun Yrittäjyyden pelikirjaan korkeakouluille. Pelikirja liittyy samassa yhteydessä lanseerattuihin Korkeakoulujen yrittäjyyssuosituksiin.

Kilpailussa on pelikirjan mukaisesti kolme yrittäjyyttä edistävää erää, joista ammattikorkeakoulu voi osallistua yhteen tai useampaan. Erät ovat (1) yrittäjyysasenne ja -valmiudet, (2) uusi yrittäjyys ja (3) uudistuva yrittäjyys. Kunkin erän paras ammattikorkeakoulu palkitaan.

Ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen menneiden vuosien parhaat mallit ovat myös kaikkien nähtävillä.

Kilpailukutsut

 


JÄRJESTÄVÄT