Etsi

Yrittäjyysopetus-kilpailu 2018

Yrittäjyyttä ilman rajoja

Kilpailukutsu

Nyt haetaan Suomen parasta ammattikorkeakoulujen yrittäjyysopetuksen mallia – globaalilla twistillä.

Suomen Yrittäjät ja Arene järjestävät vuotuisen ammattikorkeakoulujen yrittäjyysopetuskilpailun. Vuoden 2018 kilpailun teemana on ”Yrittäjyyttä ilman rajoja”.

Tavoitteena on tuoda esiin vaikuttavia yrittäjyysopetuksen malleja kansainvälisellä twistillä. Mallilla voidaan esimerkiksi ratkoa globaaleja haasteita, edistää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden yrittäjyyttä tai vauhdittaa korkeakoululähtöisten yritysten kansainvälistymistä tai tehdä yhteistyötä yli valtiorajojen. Mahdollisuuksia on monia.

Malli voi olla uusi tai jokin olemassa oleva, säännöllisesti toteutettava kokonaisuus. Sen sisältö ja menetelmät ovat vapaasti valittavissa. Mikäli malli on määräaikaisen hankkeen piirissä toteutettua toimintaa, on mallissa oltava kantokykyä myös yli hankekauden.  

Yrittäjyysopetus on parhaimmillaan innostavaa, luovaa, toiminnallista ja yhdessä tekemistä – kuten yrittäjyyskin. Nämä arvot toimivat myös kilpailun arviointikriteereinä.

Lähetä mallisi kuvamuodossa 20.4.2018 mennessä

Kilpailutyöt toimitetaan kuvan muodossa. Kuva voi olla esimerkiksi mallinnus, piirros tai valokuva. Mukaan tulee liittää kirjoitus, joka antaa lisätietoa yrittäjyysopetuksen mallista ja sen vaikuttavuudesta. Kirjoitus voi olla pituudeltaan enintään 500 merkkiä ja siihen voi upottaa linkkejä videoihin, kuviin ja teksteihin. Kilpailutyö voi olla myös kokonaan videomuodossa. Kuvien tulee olla julkaistavissa olevia tekijänoikeudet huomioiden.

Kilpailuun voi lähettää ehdotuksia kaikista ammattikorkeakouluista. Samasta oppilaitoksesta voi lähettää myös useampia kilpailutöitä. Kilpailutyön yhteyteen on liitettävä mallia toteuttava taho yhteystietoineen ja -henkilöineen.

Pyydämme kilpailutöitä 20.4.2018 mennessä osoitteeseen '); // --> .

Paras malli palkitaan AMK-päivillä

Kilpailutyöt julkaistaan tällä sivustolla, ja voittaja julkistetaan AMK-päivillä Porissa 16.–17.5.2018.

Voittaja palkitaan opetushenkilöstön yrittäjyysosaamista kehittävällä 5000 euron koulutussetelillä. Palkinnon mahdollistaa Osaavia opettajia — yrittäviä nuoria -projekti. 

Palkittavan mallin valitsee kilpailuraati, jossa ovat edustettuina Arene, Suomen Yrittäjät, SAMOK ry ja SAMK.

Lisätietoja kilpailusta: Joonas Mikkilä, p. 045 129 6791, joonas.mikkila@yrittajat.fi

 

Tervetuloa mukaan!

Suomen Yrittäjät 
Joonas Mikkilä
digi- ja koulutusasioiden päällikkö  
Arene
Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja