Etusivu > Yrityksen Sopimukset Talous Ja Korvaukset

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yritystoiminnan vakuutukset

Voiko yrittäjä saada keskeytysvakuutuksesta korvausta koronaviruksen yritystoiminnalle aiheuttavista haitoista ja vahingosta? 

Keskeytysvakuutusten tarkoitus on korvata yritykselle aiheutuneen katemenetyksen, joka syntyy, kun yrityksen toiminta on äkillisen ja ennalta-arvaamattoman tapahtuman vuoksi vaikeutunut tai kokonaan pysähtynyt. Yritysvakuutukset ja niihin sisältyvät keskeytysvakuutukset korvaavat yleensä normaalit omaisuusvahingot, laiterikot, sairastumiset ja tapaturmat ja niistä yritykselle aiheutuneet katemenetykset. Keskeytysvakuus korvaa pääsääntöisesti liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvan taloudellisen vahingon, kun vahingon aiheuttaa vakuutusehtojen mukainen korvattava esinevahinko, kuten esimerkiksi tulipalo tai konerikko. Pääsääntöisesti keskeytysvakuutus ei korvaa koronanviruksen aiheuttamaa liiketoiminnan keskeytymistä, koska kyse ei ole vakuutuksen tarkoittamasta esinevahingosta.

Vakuutusehdot ja turvien sisällöt voivat vaihdella vakuutusyhtiöittäin. Kehotamme varmistamaan keskeytysvakuutuksen turvan sisällön ja ehdot omasta vakuutuskirjastasi.

Yritysten toiminnan keskeytysvakuutukset antavat vakuutussuojaa toiminnan yllättävän keskeytymisen varalta vain vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa. Keskeytysvakuutuksille on ominaista, että niiden avulla yritys voi saada suojaa vakuutusehdoissa ennalta erikseen määriteltyjä yksittäisiä toimintaansa kohdistuvia riskejä vastaan. Yleinen liiketoiminnan vaikeutuminen ja epidemian aiheuttama asiakaskato eivät vielä oikeuta korvaukseen saamiseen.

Keskeytysvakuutuksiin voi sisältyä myös niin sanottu epidemiaturva. Epidemiaturvasta korvataan tyypillisesti myös irtaimen omaisuuden sekä toimitilan puhdistus- ja desinfiointikustannukset.  Pääsääntöisesti epidemiavakuutuksesta korvataan vain sellaista toiminnan keskeytymistä, joka on aiheutunut nimenomaan yrityksen harjoittamaa liiketoimintaa ja sen vakuutettua toimipaikkaa koskevasta viranomaisen määräyksestä. Jos esimerkiksi viranomainen määrää yrityksen vakuutetun toimipaikan suljettavaksi ja desinfioitavaksi todetun koronavirustartunnan vuoksi, korvausta epidemiavakuutuksesta voi saada vakuutusehdoissa määritellyssä laajuudessa.

Lisäksi keskeytymisvakuutuksiin voi sisältyä pääsyn estämisturva, joka on tarkoitettu tilanteisiin, joissa yrityksen liiketoiminnan kannalta on tärkeää toimipaikan hyvä ja häiriötön saavutettavuus. Pääsääntöisesti pääsyn estyminen -turvan osalta korvattavuus edellyttää viranomaisen määräystä vaaran torjumiseksi, jolla kielletään pääsy vakuutetun yrityksen toimipaikkaan.

Vakuutuksesta maksettavan korvauksen hakemiseksi tulee laatia korvaushakemus omaan vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiön tulee tehdä asiassa korvauspäätös, jonka sen on perusteltava. Vakuutusyhtiön on perusteltava päätöksensä huolellisesti etenkin silloin, kun päätös on kielteinen tai poikkeaa korvaushakemuksesta. 

Jos korvauspäätös ei ole odotustenmukainen päätöksen perusteita tulisi ensimmäisenä selvittää vakuutusyhtiön kanssa. Tarvittaessa voit tämän jälkeen ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE), joka neuvoo asiakkaita ja selvittää asiakkaan puolesta ongelmatilannetta vakuutuksenantajan kanssa. Asia voidaan saattaa Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi, joka antaa ratkaisusuosituksia vakuutusasioissa. Viime kädessä korvauspäätöstä koskeva riita ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa.