Muut palvelut liike-elämälle | SONKAJÄRVI

Aluepro Oy

Aluepro Oy tarjoaa tiedonhankinta-, kehittämis-, koulutus- sekä tuki- ja taloushallintopalveluja alueiden julkiselle sektorille, yrityksille ja yhteisöille.