Asianajotoimistot | LAHTI

Asianajotoimisto Tea Hagstedt Ky

Kaikki asianajotoimintaan liittyvä toiminta. Hoidamme perheoikeudellisia riita-asioita; lasten huoltoriidat, elatusapuriidat, omaisuuden jakamisriidat. Testamentit, avioehtosopimukset ja edunvalvontavaltakirjat, perunkirjoitukset. Rikosoikeudenkäynnit. Ho