Graafinen muotoilu | TAMPERE

Graafisen viestinnän toimisto Vaahtera

Puutarhakatu 16 B 5. kerros 33200 TAMPERE

Kirjoitan yritys-, rakennus- ja henkilöhistoriikkeja. Innostun tarinoista ja muistoista, ihmisistä, arkistoista ja menneisyyden muuttumisesta puhuttelevaksi kertomukseksi. Mielestäni on tärkeää nähdä historia ihmisten kautta. Arkistoon talletetut asiakirjat kertovat, mitä on tapahtunut. Haastattelut kertovat enemmän: millaista oli, mitä ajateltiin ja miten tehtiin. Tarinoita voidaan kertoa monin tavoin. Historiikki voi olla kirja, digitaalinen julkaisu, lehtiartikkeli, visuaalinen esitys tai vaikka näyttely. Graafisena suunnittelijana pohdin julkaisun ulkoasua samalla, kun tutkin arkistoa, haastattelen ja kirjoitan. Teksti ja sen visualisointi syntyvät rinnan, toisiaan tukien.