Muu liikkeenjohdon konsultointi | NAANTALI

HumanProcess Consulting Oy

Yritys tuottaa palveluita työ-ja työympäristön, sekä suunnittelu- ja valmistusprosessien kehittämiseksi sujuvimmiksi, laadukkaammiksi sekä tuottavimmiksi. Palvelun tarjoajalla on pitkä, yli 20v. työkokemus erilaisten kehitysprojektien vetämisestä ja asiantuntijana toimimisesta niin kotimaisella PK sektorilla kuin kansainvälisessä yrityksessä. Erityisosaaminen on teollisuusergonomian ja työntutkimuksen hyödyntämisestä yritysten toimintojen kehittämisessä, sekä työnohjauksen ja prosessikonsultaation käytöstä organisaatioiden, tiimien ja yksilöiden toimintatapojen jäsentämisessä, selkeyttämisessä ja kehittämisessä. Yhteistyötä ja oppimista korostava ja edistävä toimintatapa auttavat organisaatiota kehittymään ja kehittämään toimintatapojaan ja toimintaympäristöään. Palvelun tarjoajan monipuolinen osaaminen ja asiantuntemus ihmisen kyvykkyyden ja rajoitteiden huomioimisesta jo suunnitteluvaiheessa antaa yrityksille mahdollisuuden valmistaa ja suunnitella työ- ja toimintatavat niin, että ongelmilta vältytään uusien asioiden ja toimintatapojen käyttöönoton yhteydessä. Perustana kehitystyölle on yrityksen perustehtävän ja toiminnalle asetetun tavoitteen huomioiminen suhteessa nykytilanteeseen yrityksessä, sekä tapaan ja kyvykkyyteen toimia suunnitellussa aikataulussa. Yrityksen perustaja on Suomen ergonomiayhdistyksen puheenjohtaja ja Suomen edustaja Pohjoismaisessa ergonomiayhdistyksessä (NES), sekä Suomen Lean yhdistyksen ja Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen. Aktiivisen yhdistystoimintansa vuoksi palvelun tarjoajalla on laaja verkosto hyödynnettävissään asiakkaan tarpeiden mukaisen palvelun toteuttamiseksi.