Suhdetoiminta ja viestintä | TAMPERE

Juuti Consulting Oy

Vuonna 2002 perustettu Juuti Consulting Oy tarjoaa koko yrityksen ja erityisesti tilaus-toimitusprosessin suorituskykyä kehittäviä asiantuntijapalveluita käyttöönne. Parhaiten palvelemme asiakkaitamme • yrityksen kokonaistehokkuutta ja kilpailukykyä heikentävien juurisyiden tunnistamisessa ja poistamisessa, • tuottavuuden kehittämisessä, resurssi- ja virtaustehokkuuden parantamisessa, • tilaus-toimitusprosessin läpimenoajan lyhentämisessä ja käyttöpääomatar¬peen pienentämisessä, • kustannustietoisuuden parantamisessa hyödyntäen toimintolaskennan (ABC) periaatteita, • tuotannon oikean toimintamallin eli tuotantokonseptin kehittämisessä, • verkostoitumisessa ja yritysjärjestelyissä sekä • yhdessä yrityksen henkilöstön kanssa toteutettavien kehitysprojektien koordinoimisessa ja ohjaamisessa.