Metsätaloutta palveleva toiminta | KUHMO

Metsänhoitopalvelu Janne Mattila

Yhden miehen yritys. Tarjoan metsänhoitopalvelut Kuhmon ja lähialueen metsänomistajille. Taimikon varhaisperkaukset ja harvennukset, nuoren metsän hoito, metsän uudistaminen (istutus). Poistettavan puuston karsinta energiapuuksi.