Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut | VAASA

Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry

Pohjanmaan syöpäyhdistyksen toimialueena on Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Jo kuudenkymmenen vuoden ajan on yhdistyksen tavoitteena ollut parantaa syöpäpotilaiden ja heidän omaistensa sosiaalista hyvinvointia, vaikuttaa syöpään sairastumisen riskien vähenemiseen, edistää syövän varhaistoteamista ja tukea alan tieteellistä tutkimusta.