Rakennuspuusepän asennustyöt | MICKELSPILTOM

Tiny-e

Backaksentie 252 07890 MICKELSPILTOM

Yritys on erikoistunut vanhojen rakennusten ja niiden rakenneosien korjaamiseen perinteisin menetelmin ja materiaalein sekä noudattaa työssään Museoviraston periaatteita. Yritys entisöi myös puuhuonekaluja samoin kuin rakennuksia ja niiden osia. Korjausneuvonta kuuluu myös kiinteästi yrityksen toimintaan. Yritys tekee myös puusepän mittatilaustöitä.